Географія 7 клас Запотоцький 2024

ГДЗ з географії для 7 класу за підручником С. Запотоцького на 2024 рік. Даний збірник готових домашніх завдань допоможе семикласникам у вивченні програмового матеріалу з географії. Довідник містить додаткову інформацію і сприяє учням у виконанні завдань, а також допомагає батькам контролювати успішність засвоєння дитиною навчальної програми.
ГДЗ дозволяють перевіряти правильність виконання домашньої роботи і краще розуміти матеріал. Учні можуть використовувати довідкові матеріали для підготовки до контрольних робіт, перевіряти свої відповіді. Використовуючи ГДЗ, важливо спочатку намагатися вирішити завдання самостійно. Готові відповіді бажано застосовувати для самоперевірки. Це допоможе учням не тільки отримувати хороші оцінки, але й краще зрозуміти навчальний предмет.

§ 1. Материки, континенти, частини світу. Океани

РОЗДІЛ I.
КАРТОГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

Тема 1. Карти материків та океанів.

§ 2. Карти материків

§ 3—4. Масштабні й позамасштабні умовні знаки на картах. Картографічна генералізація та спотворення

Тема 2. Географічні координати.

§ 5. Градусна сітка на карті. Географічна широта і довгота точки на карті

§ 6. Географічні координати

Тема 3. Відстані на карті.

§ 7. Вимірювання відстаней на карті

ГОЛОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ
Тема 1. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

§ 8—9. Геохронологічна шкала. Платформи, області складчастості

§ 10. Формування рельєфу та поширення корисних копалин
на материках і в океанах


Тема 2. Клімат.

§ 11—12. Кліматотвірні чинники. Повітряні маси.

§ 13. Кліматичні пояси і типи клімату Землі.
Глобальні зміни клімату


Тема 3. Природні комплекси Землі.

§ 14. Широтна зональність на материках і в океанах

§ 15—16. Вертикальна поясність у горах. Азональні природні комплекси. Типи водних мас

Тема 4. Розселення людей на материках.

§ 17—18. Кількість і густота населення Землі. Природні чинники розселення.

§ 19—20. Природні чинники у формуванні людської цивілізації

РОЗДІЛ II. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ

Тема 1. Африка.

§ 21. Географічне положення. Берегова лінія

§ 22. Тектонічна будова

§ 23. Рельєф. Корисні копалини

§ 24. Загальні риси клімату

§ 25. Води суходолу

§ 26. Природні зони

§ 27. Розселення населення на материку. Основні екологічні проблеми

Тема 2. Австралія.

§ 28. Географічне положення. Відкриття материка. Тектонічна будова. Форми поверхні. Корисні копалини.

§ 29. Загальні риси клімату

§ 30. Особливості рослинного і тваринного світу Австралії. Природні зони

§ 31. Заселення материка, природні чинники розселення. Основні екологічні проблеми.

Тема 3. Південна Америка.

§ 32. Географічне положення. Відкриття материка європейцями

§ 33. Тектонічна будова. Рельєф, корисні копалини

§ 34. Загальні риси клімату. Чинники формування типів клімату в межах кліматичних поясів

§ 35. Води суходолу

§ 36. Природні зони. Вертикальна поясність в Андах
§ 37. Населення Південної Америки. Екологічні проблеми

Тема 4. Антарктида.

§ 38. Географічне положення. Історія відкриття
§ 39. Антарктичний клімат. Водні ресурси
§ 40. Наукові дослідження в Антарктиці

РОЗДІЛ III

Тема 5. Північна Америка.

§ 41. Географічне положення. Відкриття та освоєння материка
§ 42. Тектонічна будова. Рельєф та корисні
копалини материка
§ 43. Загальні риси клімату
§ 44. Води суходолу
§ 45. Природні зони
§ 46. Вплив природних чинників на заселення материка
і розселення населення. Екологічні проблеми

Тема 6. Євразія.

§ 47. Географічне положення Євразії. Берегова лінія
§ 48. Тектонічна будова
§ 49. Рельєф. Корисні копалини
§ 50. Загальні риси клімату
§ 51. Води суходолу. Річки
§ 52. Озера
§ 53—54. Природна зональність. Висотна поясність
§ 55. Подібність і відмінність ландшафтів Євразії та Північної Америки
§ 56. Розселення населення на материку. Основні екологічні проблеми

РОЗДІЛ IV. ПРИРОДА ОКЕАНІВ

Тема 1. Океани полярних широт.
§ 57. Північний Льодовитий океан
§ 58. Південний океан

Тема 2. Тихий океан. Атлантичний океан. Індійський океан.

§ 59. Тихий океан
§ 60. Атлантичний океан
§ 61. Індійський океан
§ 62. Природні ресурси океанів
§ 63. Острови в океані, їх походження. Океанія

ГДЗ історія