ГДЗ. Географія 6 клас Кобернік 2023

ГДЗ Географія 6 клас 2023 за підручником С. Кобернік, Р. Коваленко. Збірник готових домашніх завдань з географії стане в нагоді шестикласникам, допоможе опрацювати програмовий матеріал з предмету. Довідник є джерелом додаткової географічної інформації та допомагає учням у виконанні домашніх завдань, сприяючи контролю батьків за рівнем засвоєння дитиною програмового матеріалу.

Розділ І. ВСТУП ДО ГЕОГРАФІЇ

Тема 1. Що вивчає географія

§ 1. Географія – наука про нашу планету

§ 2. ЗВІДКИ ТА ЯК ДОБИРАТИ ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ
Тема 2. Як розвивалися знання про Землю
§ 3. Уявлення про землю в давнину
§ 4. Відкриття материків та океанів
§ 5. Значення навколосвітніх подорожей для пізнання Землі
§ 6. Основні напрями сучасних географічних досліджень
ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ
з розділу «Вступ до географії»
Розділ ІІ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ
Тема 1. Як можна зобразити Землю
§ 7. Масштаб та його види
§ 8. Форма Землі на глобусі та карті
§ 9. Особливості зображення земної поверхні на топографічному малюнку,
аерофотознімку та космічному знімку, плані місцевості
Тема 2. План – надійний помічник орієнтування на місцевості
§ 10. План місцевості: його ознаки, умовні знаки
§ 11. Визначення напрямків на плані
§ 12. Зображення нерівностей земної поверхні горизонталями
Тема 3. Географічна карта – унікальний спосіб пізнання планети
§ 13. Географічні карти як джерело інформації та метод дослідження
§ 14. Градусна сітка на географічній карті
§ 15. Географічні координати
ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ
з розділу «Способи зображення Землі».
Розділ ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера – кам’яний панцир планети
§ 16. Внутрішня будова Землі
§ 17. Рухи літосферних плит
§ 18. Землетруси
§ 19. Вулкани
§ 20. Робота текучих вод
§ 21. Робота льодовиків та вітру. Вивітрювання
§ 22. Мінерали та гірські породи
§ 23. Рельєф суходолу. Рівнини
§ 24. Гори
§ 25. Рельєф дна Океану
ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ
з теми «Літосфера – кам’яний панцир планети»
Тема 2. Атмосфера – повітряна ковдра Землі
§ 26. Будова атмосфери
§ 27. Температура повітря
§ 28. Розподіл тепла на поверхні Землі
§ 29. Атмосферний тиск
§ 30. Вітер, його основні характеристики
§ 31. Постійні та періодичні вітри
§ 32. Вологість повітря
§ 33. Хмарність
§ 34. Атмосферні опади
§ 35. Погода і клімат
ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ
з теми «Атмосфера – повітряна ковдра планети»
Тема 3. Гідросфера – водне намисто планети
§ 36. Склад гідросфери
§ 37. Світовий океан та його частини
§ 38. Суходіл в Океані
§ 39. Властивості вод Океану

§ 40. Рухи води в Океані

§ 41. Ресурси Світового океану

§ 42. Річки та їхні частини

§ 43. Живлення та режим річок

§ 44. Озера

§ 45. Болота. Штучні водойми

§ 46. Льодовики. Багаторічна мерзлота

§ 47. Підземні води

ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ
з теми «Гідросфера – водне намисто планети»
Тема 4. Біосфера – простір існування живих організмів
§ 48. Біосфера
§ 49. Ґрунти
Тема 5. Природні комплекси – різні обличчя планети
§ 50. Природні комплекси
§ 51. Географічна оболонка
Тема 6. Антропосфера – середовище життя людей
§ 52. Розселення людей
§ 53. Людські раси
§ 54. Країни
§ 55. Антропосфера та довкілля
ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ
з тем «Біосфера – простір існування живих організмів», «Природні комплекси – різні обличчя планети», «Антропосфера – середовище життя людей»