8 кла

Урок 28.Безособові речення

Мета:
  • поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення;
  • сформувати поняття про безособове речення, способи вираження в ньому головного члена;
  • розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати безособові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження, формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення;