інформатика

Урок 38. Практична робота 11. Налагодження готової програми

Мета:
 • навчальна:  систематизувати навички налагодження програм: шукати синтаксичні та логічні помилки у програмних кодах; сформувати практичні навички налагодження програмного коду і тестування програми на різних наборах даних; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

Урок 37. Налагодження програм.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з  групами помилок, які виникають при створенні програм; навчитись знаходити та ліквідовувати виявлені помилки в середовищі програмування  Lazarus;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 33. Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення

Мета:
 • узагальнити знання учнів про діалог як один із видів мовленнєвої діяльності;
 • навчити складати й вести діалоги відповідно до ситуації спілкування, самостійно визначеної теми;
 • розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, уяву;
 • виховувати любов до рідного слова, театру.
 • Обладнання: дидактичний матеріал.
ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда.
 •  Що таке монолог, діалог, полілог?
 •  Чим відрізняється діалогічне мовлення від монологічного?

Урок 36. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з функціями, що можна використовувати для опрацювання текстових величин; навчитись використовувати дані функції при складанні програм;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 32. Контрольна робота (тестування). Односкладне речення. Повне й неповне речення. Розвиток мовлення. Контрольне читання мовчки

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь;
 • з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів із метою їх подальшого усунення; перевірити вміння сприймати на слух незнайомий текст; розвивати вміння аналізувати, співставляти, узагальнювати матеріал
 • Очікувані результати: учні вміють виділяти односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень;
 • визначають види односкладних речень;

Сторінки