інформатика

Урок 57. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

Цілі:
 • навчальна: актуалізувати вивчені раніше поняття: формат об'єкта, параметри сторінки; сформувати знання про параметри, пов'язані з підготовкою таблиці до друку, та вміння їх змінювати;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  комбінований.

Урок 56. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

Урок 56.  Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.
Мета:
 • навчальна: актуалізувати знання про ділову графіку, отримані у 7 класі; формувати вміння добирати тип діаграми відповідно до завдання, будувати графік математичної функції;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;

Урок 55. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Мета:
 • навчальна: формувати вміння використовувати у формулах вивчені функції та налаштовувати умовне форматування комірок таблиці;
 • розвивальна: розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп'ютером;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.

Урок 54. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.

Мета:
 • навчальна: формувати вміння розробляти таблиці із використанням посилань різних типів;
 • розвивальна: розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп'ютером;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.
Хід уроку

Урок 53. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Мета:
 • навчальна: сформувати знання про класифікацію функцій та основні логічні функції; формувати вміння використовувати їх у формулах;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  комбінований.
Хід уроку

Сторінки