інформатика

Урок 42. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з передумовою.

Мета:
 • навчальна:  познайомити учнів з  особливостями використання циклу з передумовою у середовищі Lazarus; формувати вміння використовувати цикл з передумовою при розв'язуванні задач.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 41. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління "список, що розкривається"

Мета:
 • навчальна:  сформувати уявлення про правила створення і налаштування властивостей елемента керування "список, що розкривається"; сформувати вміння використовувати "список, що розкривається" у команді розгалуження.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елементи для введення даних: прапорець та перемикач.

Мета:
 • навчальна:  сформувати уявлення про правила створення і налаштування властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання перемикача і встановлення прапорця;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 39. Величини логічного типу та операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з правилами порівняння величин у програмах, операціями, які можна виконувати над величинами; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; навчитись використовувати логічні вирази в алгоритмічній структурі розгалуження;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Сторінки