інформатика

Урок 5. Базові алгоритмічні структури: структура слідування

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з видами сучасних персональних комп'ютерів;
- розвивальна: розвивати інформаційну культуру, логічне мислення, пам'ять;
- виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети, старанність.

Тип уроку: формування навичок і вмінь.
Обладнання: комп'ютери, підручники, навчальне середовище виконання алгоритмів, схеми алгоритмів.

Хід уроку.
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
III. ВІДТВОРЕННЯ І КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Самостійна робота

Урок 4. Форми подання алгоритмів. Інструктаж з БЖД

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з різними формами подання алгоритмів; сформувати практичні навички складання алгоритмів у різних формах;
- розвивальна: розвивати алгоритмічне мислення, інтерес до предмета; формувати вміння діяти за алгоритмом, застосовувати алгоритми в повсякденному житті;
- виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери, підручники, картки із завданнями, плакати «Комплекс вправ ранкової гімнастики», «Блок-схема алгоритму».

Урок 3. Алгоритми

Мета:
-  навчальна: ознайомити з поняттями алгоритм, формальне виконання алгоритму, програма, виконавець алгоритму, середовище;
-  розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння аналізувати і робити висновки;
-  виховна: виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Тип уроку: комбінований. Обладнання: плакат «Властивості алгоритмів», картки, підручники.

Урок 2. Командні виконавці

Мета:
-  навчальна: сформувати поняття команда, виконавець, система команд виконавця;
-  розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння аналізувати і робити висновки;
-  виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, свідоме ставлення до вибору майбутньої професії. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери, підручники, програмне навчальне середовище, схема, стікери.

Урок 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Об'єкти та події. Планування в нашому житті

Мета:
- навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; сформувати поняття об'єкт, подія, план, інструкція;
- розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати і робити висновки;
- виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп'ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору майбутньої професГГ. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Сторінки