інформатика

Урок 10. Операції над об'єктами файлової системи

Мета:

  •  навчальна: ознайомити учнів з порядком виконання операцій над об'єктами файлової системи; удосконалювати практичні навички роботи з файловими об'єктами {створення, виділення, копіювання, перейменування,переміщення та вилучення об'єктів);
  •  розвивальна: активізувати пізнавальну активність учнів; сприяти розвитку логічного мислення; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
  •  виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: комбінований. Обладнання: комп'ютери, підручники, таблиці.

Урок 9. Файлова система та її об'єкти

Мета:

  •   навчальна: сформувати такі поняття: файлова система, об'єкт файлової системи, файла, тип файла; ознайомити учнів з властивостями об'єктів файлової системи (ім'я об'єкта, шлях до об'єкта, розширення об'єкта);
  •   розвивальна: розвивати інформаційну культуру, логічне мислення, пам'ять; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
  •   виховна: виховувати творче ставлення до справи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки із завданнями, схеми.

Урок 8. Операційна система. Графічний інтерфейс операційної системи

Мета:
-  навчальна: сформувати поняття про операційну систему, її призначення, графічний інтерфейс операційної системи;
-  розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
-  виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії,інтерес до предмета. Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: стенд «Вивчаємо тему», таблиці «Учні повинні знати та вміти», «Критерії оцінювання», комп'ютери, підручники, інструктивнікартки, схеми і таблиці в паперовому чи електронному вигляді.

Урок 7 Алгоритми та їх виконавці. Підсумковий урок

Мета:
- навчальна: встановити рівень опанування учнями основних теоретичних знань і практичних навичок з теми «Алгоритми та їх виконавці»;
повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
- розвивальна: розвивати алгоритмічне та логічне мислення;
- виховна: виховувати інформаційну культуру, інтерес до предмета.
Тип уроку: перевірка та корекція знань, умінь і навичок, нестандартний урок «Алгоритмічні забави».

Урок 6. Складання та виконання алгоритмів. Практична робота № 2

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з правилами складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі; сформувати практичні навички роботи в навчальному середовищі;
- розвивальна: розвивати алгоритмічне і логічне мислення; формувати вміння складати алгоритми; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
-  виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, навчальне середовище виконання алгоритмів.

Сторінки