інформатика

Урок 7 Алгоритми та їх виконавці. Підсумковий урок

Мета:
- навчальна: встановити рівень опанування учнями основних теоретичних знань і практичних навичок з теми «Алгоритми та їх виконавці»;
повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
- розвивальна: розвивати алгоритмічне та логічне мислення;
- виховна: виховувати інформаційну культуру, інтерес до предмета.
Тип уроку: перевірка та корекція знань, умінь і навичок, нестандартний урок «Алгоритмічні забави».

Урок 6. Складання та виконання алгоритмів. Практична робота № 2

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з правилами складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі; сформувати практичні навички роботи в навчальному середовищі;
- розвивальна: розвивати алгоритмічне і логічне мислення; формувати вміння складати алгоритми; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
-  виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, навчальне середовище виконання алгоритмів.

Урок 5. Базові алгоритмічні структури: структура слідування

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з видами сучасних персональних комп'ютерів;
- розвивальна: розвивати інформаційну культуру, логічне мислення, пам'ять;
- виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети, старанність.

Тип уроку: формування навичок і вмінь.
Обладнання: комп'ютери, підручники, навчальне середовище виконання алгоритмів, схеми алгоритмів.

Хід уроку.
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
III. ВІДТВОРЕННЯ І КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Самостійна робота

Урок 4. Форми подання алгоритмів. Інструктаж з БЖД

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з різними формами подання алгоритмів; сформувати практичні навички складання алгоритмів у різних формах;
- розвивальна: розвивати алгоритмічне мислення, інтерес до предмета; формувати вміння діяти за алгоритмом, застосовувати алгоритми в повсякденному житті;
- виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери, підручники, картки із завданнями, плакати «Комплекс вправ ранкової гімнастики», «Блок-схема алгоритму».

Урок 3. Алгоритми

Мета:
-  навчальна: ознайомити з поняттями алгоритм, формальне виконання алгоритму, програма, виконавець алгоритму, середовище;
-  розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння аналізувати і робити висновки;
-  виховна: виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Тип уроку: комбінований. Обладнання: плакат «Властивості алгоритмів», картки, підручники.

Сторінки