інформатика

Урок 24. Довідкова система текстового процесора. Попередній перегляд, друк

Мета:
  •  навчальна: сформувати поняття ключового слова; формувати вміння здійснювати пошук потрібної інформації в довідковій системі текстового процесора;
  •  розвивальна: розвивати логічне мислення, навички роботи з текстовим документом;
  •  виховна: виховувати в учнів інформаційну культуру, активність, уміння
самостійно здобувати знання.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки із завданнями, файл-заготовка для практичного завдання.

Урок 23. Вставляння графічних об'єктів та організаційних діаграм у текстовий документ

Мета: 

навчальна: сформувати вміння вставляти графічні об'єкти та організаційні діаграми у текстовий документ; формувати навички роботи з текстовими документами; 

розвивальна: розвивати логічне мислення;

виховна: виховувати в учнів інформаційну культуру, активність, уміння самостійно здобувати знання.

Тип уроку; практичне застосування знань, умінь і навичок.

Урок 22. Алгоритм опрацювання текстового документа. Інструктаж з БЖД. Практична робота 7

Мета:
- навчальна: продовжити формувати вміння редагувати та форматувати текстові документи, здійснювати нумерацію сторінок; удосконалювати вміння працювати з текстовим документом;
- розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення учнів; формувати в учнів алгоритмічне мислення, уміння самостійно здобувати знання;
- виховна: виховувати творче ставлення до справи.
Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок. Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, схеми, файл-заготовка для практичного завдання.
Хід уроку.

Урок 21. Форматування символів та абзаців

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзаца, міжрядковий інтервал;
- розвивальна: розвивати мислення, увагу;
- виховна: виховувати в учнів активність, грамотність, естетичний смак;
підвищувати загальнокультурний рівень.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки із завданнями, таблиці.

Урок 20. Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів тексту

Мета:
-  навчальна: ознайомити учнів з поняттям фрагмент тексту; сформувати вміння копіювати, переміщувати, вилучати, вставляти фрагменти тексту, виконувати пошук та заміну фрагментів тексту; удосконалювати навички роботи в середовищі текстового процесора;
-  розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
-  виховна: підвищувати інформаційну культуру.
Тип уроку: комбінований. Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, схеми, таблиці.

Сторінки