інформатика

Урок 27. Користувач і сеанс користувача. Локальна мережа навчальної закладу. Робота з мережними папками

Мета:

Урок 26. Комп'ютерні мережі та їх призначення

Мета:
  •   навчальна: сформувати поняття про комп'ютерні мережі, мережну взаємодію, типи комп'ютерних мереж;
  •   розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
  •   виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до теми і до предмета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: стенд «Вивчаємо тему», таблиці «Учні повинні знати та вміти», «Критеріїоцінювання», комп'ютери, підручники, картки із завданнями, локальна мережа, таблиці.
Хід уроку.

Урок 25. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8

Мета:

  •  навчальна: визначити рівень опанування учнями основних теоретичних знань і практичних навичок з теми «Текстовий процесор»; повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
  •  розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, навички роботи із текстовим документом;
  •  виховна: виховувати інформаційну культуру.

Тип уроку: перевірки та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки з завданнями, тести.

Урок 24. Довідкова система текстового процесора. Попередній перегляд, друк

Мета:
  •  навчальна: сформувати поняття ключового слова; формувати вміння здійснювати пошук потрібної інформації в довідковій системі текстового процесора;
  •  розвивальна: розвивати логічне мислення, навички роботи з текстовим документом;
  •  виховна: виховувати в учнів інформаційну культуру, активність, уміння
самостійно здобувати знання.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки із завданнями, файл-заготовка для практичного завдання.

Урок 23. Вставляння графічних об'єктів та організаційних діаграм у текстовий документ

Мета: 

навчальна: сформувати вміння вставляти графічні об'єкти та організаційні діаграми у текстовий документ; формувати навички роботи з текстовими документами; 

розвивальна: розвивати логічне мислення;

виховна: виховувати в учнів інформаційну культуру, активність, уміння самостійно здобувати знання.

Тип уроку; практичне застосування знань, умінь і навичок.

Сторінки