інформатика

Урок 2. Поняття інформації

Мета:
 • Познайомити учнів з поняттям інформації, повідомленнями та способами подання повідомлень
 • Навчити дітей абстрактно та логічно мислити, розвити цікавість до здобуття нових знань
 • Розвивати в учнях інформаційну культуру, вміння працювати з інформацією
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань
Структура уроку
I.    Організаційний момент
IІ.Навчальа діяльність
Отже, розпочнемо розглядати питання сьогоднішнього уроку.  Світ існує в трьох основних формах – речовина, енергія та інформація.

Урок 4. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.

Мета:
 • Познайомити учнів з даними та пристроями для роботи з даними, навчити учнів кодуванню повідомлень
 • Розвити вміння працювати з даними, та кодувати повідомлення
 • Розвити в учнях інформаційну культуру, виховати посидючість
Тип уроку: Комбінований урок

І.  Хід уроку

 План уроку
1. Повторення
2. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними
3. Гра
4. Домашнє завдання

IІ. Навчальна діяльность
Повторення (мозковий штурм)

Урок 3. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передання та пошук повідомлень

Мета:
 • Познайомити учнів з інформаційними процесами та навчити їх застосовувати в житті
 • Розвити вміння працювати з інформацією, опрацьовувати інформацію та збирати, передавати та шукати інформацію
 • Розвити в учнях інформаційну культуру, виховати посидючість
Тип уроку: Комбінований урок

І. План уроку
1.Інформаційні процеси
2.Гра
3.Домашнє завдання

IІ.Навчальна діяльність

Урок 1. Повідомлення. Способи подання повідомлень

Мета уроку:

познайомити учнів з поняттям повідомленнями та способами подання повідомлень;
розвивати увагу й логічне мислення;
розвити цікавість до здобуття нових знань;
розвити в учнях інформаційну культуру, вміння працювати з інформацією;
виховувати дбайливе ставлення до обладнання кабінету.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: робочий зошит, підручник, презентація, ПК.

Урок 35. Підсумковий узагальнювальний урок за рік.

Мета:
 •  навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів з курсу інформатики 6 класу;
 •  розвивальна: формувати вміння узагальнювати, систематизувати; розвивати інформаційну культуру учнів;
 •  виховна: виховувати відповідальність, вміння працювати в команді.
Тип уроку; узагальнення і систематизація знань. Форма проведення: урок-змагання.
Обладнання: комп'ютери, підручники, картки із завданнями, кросворди, загадки, ребуси, атрибутика змагання.
Хід уроку.
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Сторінки