інформатика

Урок 20. Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів тексту

Мета:
-  навчальна: ознайомити учнів з поняттям фрагмент тексту; сформувати вміння копіювати, переміщувати, вилучати, вставляти фрагменти тексту, виконувати пошук та заміну фрагментів тексту; удосконалювати навички роботи в середовищі текстового процесора;
-  розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
-  виховна: підвищувати інформаційну культуру.
Тип уроку: комбінований. Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, схеми, таблиці.

Урок 15. Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета:

систематизувати здобуті учнями в попередніх класах знання про іменник як частину мови, удосконалювати вміння розпізнати іменники, визначати його морфологічні ознаки,  з’ясовувати синтаксичну роль;
розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення;
виховувати любов до  природи.

Тип уроку: комбінований урок (повторення вивченого; узагальнення та систематизація вивченого).

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Аналіз матеріалу з метою повторення і систематизації раніше здобутих знань.

Урок 19. Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок

Мета:

  •  навчальна: ознайомити учнів з правилами введення і редагування тексту; сформувати вміння вводити і редагувати текст; удосконалювати навички роботи з текстовим процесором;
  •   розвивальна: розвивати мислення, увагу; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
  •  виховна: виховувати увагу, грамотність.

Тип уроку; комбінований. Обладнання: комп'ютери, підручники, картки, пам'ятки.

Урок 18. Текстовий документ. Текстовий процесор і його призначення. Робота в середовищі текстового процесора

Урок 18. Текстовий документ. Текстовий процесор і його призначення. Робота в середовищі текстового процесора
Цілі:

Сторінки