інформатика

Урок 43. Складання та реалізація алгоритмів з використанням циклу з лічильником у середовищі програмування

Мета:
 • навчальна:  познайомити учнів з  особливостями використання циклу з лічильником у середовищі Lazarus; формувати вміння використовувати цикл з лічильником при розв'язуванні задач.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 42. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з передумовою.

Мета:
 • навчальна:  познайомити учнів з  особливостями використання циклу з передумовою у середовищі Lazarus; формувати вміння використовувати цикл з передумовою при розв'язуванні задач.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 41. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління "список, що розкривається"

Мета:
 • навчальна:  сформувати уявлення про правила створення і налаштування властивостей елемента керування "список, що розкривається"; сформувати вміння використовувати "список, що розкривається" у команді розгалуження.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елементи для введення даних: прапорець та перемикач.

Мета:
 • навчальна:  сформувати уявлення про правила створення і налаштування властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання перемикача і встановлення прапорця;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 39. Величини логічного типу та операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з правилами порівняння величин у програмах, операціями, які можна виконувати над величинами; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; навчитись використовувати логічні вирази в алгоритмічній структурі розгалуження;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 38. Практична робота 11. Налагодження готової програми

Мета:
 • навчальна:  систематизувати навички налагодження програм: шукати синтаксичні та логічні помилки у програмних кодах; сформувати практичні навички налагодження програмного коду і тестування програми на різних наборах даних; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

Урок 37. Налагодження програм.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з  групами помилок, які виникають при створенні програм; навчитись знаходити та ліквідовувати виявлені помилки в середовищі програмування  Lazarus;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 33. Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення

Мета:
 • узагальнити знання учнів про діалог як один із видів мовленнєвої діяльності;
 • навчити складати й вести діалоги відповідно до ситуації спілкування, самостійно визначеної теми;
 • розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, уяву;
 • виховувати любов до рідного слова, театру.
 • Обладнання: дидактичний матеріал.
ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда.
 •  Що таке монолог, діалог, полілог?
 •  Чим відрізняється діалогічне мовлення від монологічного?

Урок 36. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з функціями, що можна використовувати для опрацювання текстових величин; навчитись використовувати дані функції при складанні програм;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 32. Контрольна робота (тестування). Односкладне речення. Повне й неповне речення. Розвиток мовлення. Контрольне читання мовчки

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь;
 • з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів із метою їх подальшого усунення; перевірити вміння сприймати на слух незнайомий текст; розвивати вміння аналізувати, співставляти, узагальнювати матеріал
 • Очікувані результати: учні вміють виділяти односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень;
 • визначають види односкладних речень;

Урок 35. Величини текстового типу, операції над ними

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з описом та операціями по роботі з текстовими величинами  в середовищі програмування Lazarus; навчитись описувати, вводити та виконувати дії над текстовими величинами;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 33. Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Мета:
 •  ознайомити учнів з  діями, які можна виконувати над числовими величинами в середовищі програмування Lazarus;
 • навчитись використовувати стандартні функції в числових виразах при роботі над величинами;
 • сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 32. Величини числового типу, функція для введення даних

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з з числовими типами величин та навчити описувати їх в середовищі  Lazarus; ознайомити учнів з функцією для введення даних та перетворення одного типу даних в інший.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 31. Величини та їхні властивості. Типи величин.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям величини та її властивостями; навчитись розрізняти величини за їх типами.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 30. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами. Контрольна робота №4 з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»

Мета:
 • навчальна:  сформувати практичні навики програмування  по створенню програм з кнопками та написами.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:   виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.
Хід уроку

Урок 26. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

Мета:
 • навчальна:  сформувати навички створення вікон з повідомленнями в середовищі програмування Lazarus;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:   виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.

Урок 25. Форма в середовищі Lazarus та її властивості. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям форми та її властивостей у середовищі Lazarus;  ознайомити  із етапами розробки найпростішого проекту в середовищі Lazarus;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 24. Програми з графічним інтерфейсом. Робота з проектами у середовищі Lazarus.

Цілі:

 • навчальна:  ознайомити учнів з особливостями програм з графічним інтерфейсом, навити учнів завантажувати та виконувати проект в середовищі програмування Lazarus
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Урок 23. Знайомство з середовищем програмування Lazarus. Елементи вікна середовища програмування

Мета:

 •     навчальна:  ознайомити учнів з середовищем програмування Lazarus, дати уявлення про необхідні засоби для виконання створених програм
 •     розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру;
 • Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 22. Поняття мови програмування. Складові мови програмування

Мета:

 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям мови програмування та її складових
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 21.Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті. Контрольна робота №3 з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

Мета:

Урок 20. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Мета:

Урок 19. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Мета:

 •  сформувати розуміння необхідності додаткової роботи над відео кліпом; вміння додавати переходи між відео фрагментами; налаштовувати часові параметри аудіо та відео ряду.
 •   розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 •  виховувати інформаційну культуру; виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Урок 18. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

 

Мета:

 •  сформувати знання про програми для опрацювання аудіо та відео даних; ознайомитись із інтерфейсом програми Кіностудія; навчитись виконувати монтаж відеокліпу засобами  Windows Live Movie Maker
 •  розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховувати інформаційну культуру; виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 17. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

Мета:

 • ознайомити із сервісами для розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті, навчитись шукати та переглядати відео в Інтернеті.
 • розвивати логічне мислення; пам’ять, увагу, спостережливість;
 •  виховувати інформаційну культуру; бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 12. Складений присудок. Способи вираження присудка. Узгодження головних членів речення

Мета:

Урок 16. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів

Мета:

 •     навчальна: актуалізувати вивчені раніше поняття: мультимедійний об'єкт,  мультимедійне обладнання, сформувати знання про формати файлів, що використовуються для зберігання мультимедійних даних.
 •     розвивальна:  розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру; бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 15. Практична робота №5 «Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків». Контрольна робота №2 з теми: «Опрацювання текстових даних»

Мета:

Сторінки