інформатика

Урок 33. Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Мета:
 •  ознайомити учнів з  діями, які можна виконувати над числовими величинами в середовищі програмування Lazarus;
 • навчитись використовувати стандартні функції в числових виразах при роботі над величинами;
 • сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 32. Величини числового типу, функція для введення даних

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з з числовими типами величин та навчити описувати їх в середовищі  Lazarus; ознайомити учнів з функцією для введення даних та перетворення одного типу даних в інший.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 31. Величини та їхні властивості. Типи величин.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям величини та її властивостями; навчитись розрізняти величини за їх типами.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 30. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами. Контрольна робота №4 з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»

Мета:
 • навчальна:  сформувати практичні навики програмування  по створенню програм з кнопками та написами.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:   виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.
Хід уроку

Урок 26. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

Мета:
 • навчальна:  сформувати навички створення вікон з повідомленнями в середовищі програмування Lazarus;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:   виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.

Урок 25. Форма в середовищі Lazarus та її властивості. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям форми та її властивостей у середовищі Lazarus;  ознайомити  із етапами розробки найпростішого проекту в середовищі Lazarus;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 24. Програми з графічним інтерфейсом. Робота з проектами у середовищі Lazarus.

Цілі:

 • навчальна:  ознайомити учнів з особливостями програм з графічним інтерфейсом, навити учнів завантажувати та виконувати проект в середовищі програмування Lazarus
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Урок 23. Знайомство з середовищем програмування Lazarus. Елементи вікна середовища програмування

Мета:

 •     навчальна:  ознайомити учнів з середовищем програмування Lazarus, дати уявлення про необхідні засоби для виконання створених програм
 •     розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру;
 • Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 22. Поняття мови програмування. Складові мови програмування

Мета:

 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям мови програмування та її складових
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 21.Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті. Контрольна робота №3 з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

Мета:

Урок 20. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Мета:

Урок 19. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Мета:

 •  сформувати розуміння необхідності додаткової роботи над відео кліпом; вміння додавати переходи між відео фрагментами; налаштовувати часові параметри аудіо та відео ряду.
 •   розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 •  виховувати інформаційну культуру; виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Урок 18. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

 

Мета:

 •  сформувати знання про програми для опрацювання аудіо та відео даних; ознайомитись із інтерфейсом програми Кіностудія; навчитись виконувати монтаж відеокліпу засобами  Windows Live Movie Maker
 •  розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховувати інформаційну культуру; виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 17. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

Мета:

 • ознайомити із сервісами для розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті, навчитись шукати та переглядати відео в Інтернеті.
 • розвивати логічне мислення; пам’ять, увагу, спостережливість;
 •  виховувати інформаційну культуру; бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 12. Складений присудок. Способи вираження присудка. Узгодження головних членів речення

Мета:

Урок 16. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів

Мета:

 •     навчальна: актуалізувати вивчені раніше поняття: мультимедійний об'єкт,  мультимедійне обладнання, сформувати знання про формати файлів, що використовуються для зберігання мультимедійних даних.
 •     розвивальна:  розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру; бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 15. Практична робота №5 «Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків». Контрольна робота №2 з теми: «Опрацювання текстових даних»

Мета:

Урок 14. Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами.

 
Мета:

Урок 13. Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів із поняттям  стилю, розділу, колонтитулу  в текстових документах; сформувати навички автоматизованого  створення  змісту та покажчиків документа; формувати вміння працювати з документами, які мають складну структуру;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;

Урок 12. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів

Мета:

 •     навчальна: сформувати навички використання об’єктів різних типів під час оформлення текстових документів;
 •     розвивальна: розвивати логічне мислення;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування:

Урок 11. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів та таблиць в текстовому документі. Недруковані знаки.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів із поняттям таблиці в текстових документах та її властивостями; сформувати навички створення редагування, форматування таблиці та її об’єктів,  сформувати навички створення та редагування графічних об'єктів; ознайомити учнів з поняттям недрукованих символів;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;

Урок 10. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі.

Мета:

Урок 9. Практична робота 1. Архівування і розархівування даних.

Мета:

 •     навчальна: сформувати уміння створювати архіви, додавати файли до існуючих архівів; розпаковувати архіви; перевірити рівень засвоєння тем "Кодування даних" та "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера"
 •     розвивальна: розвивати логічне мислення;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 8.Програми-архіватори. Операції над архівами

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям архівування, з можливостями та характеристиками програм-архіваторів,  навчитись виконувати прості операції над архівами
 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Сторінки

загрузка...