плани-конспекти

Урок 59. Відокремлені додатки

Мета:          
 • поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими додатками, їх місцем у реченні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені додатки, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими додатками, розставляти відповідні розділові знаки;

Урок 58. Розвиток мовлення. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки

Мета:          
 • сформувати в учнів поняття про конспект як один із видів самостійної роботи з літературою;
 • ознайомити з його видами, алгоритмом роботи над складанням конспекту науково-навчального тексту;
 • розвивати вміння критично осмислювати прочитане, виділяти в ньому головне, ділити висловлювання на логіко-смислові частини, складати план, використовувати різні способи конспектування тощо.
 • Тип уроку:  урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ

Урок 57. Контрольна робота (тестування). Відокремлені означення, прикладки

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь;
 • розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал;
 • уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування зміст, тему, ідею
Очікувані результати:
 • учні знаходять у реченнях відокремлені члени, правильно розставляють розділові знаки при них;
 • виявляють і виправляють допущені помилки; правильно інтонують речення з відокремленими членами;

Урок 49. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів із графічним відображенням даних

Цілі:
 • навчальна: сформувати практичні навички роботи з графічними компонентами, додавання зображення на форму, використання піктографічних кнопок для розробки зручного наочного інтерфейсу; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп'ютером.
 • розвивальна: розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп'ютером;

Урок 48. Полотно для малювання. Команди малювання на полотні

Мета:
 • навчальна: сформувати уявлення про полотно та  команди малювання різноманітних об'єктів; навчитись створювати найпростіші малюнки на полотні.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Сторінки