плани-конспекти

Урок 68. Розвиток мовлення. Інтерв'ю в публіцистичному стилі.

Мета:
  • поглибити знання про публіцистичний стиль, навчити школярів складати інтерв'ю в публіцистичному стилі; розвивати критичне мислення, мовну культуру;
  • виховувати повагу до людини.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: формування умінь і навичок.
Хід уроку
I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  •   Перевірка домашнього завдання.
  •   Завдання учням.

Урок 66-67.Повторення відомостей про словосполучення та просте речення

Мета:
  • поглибити знання учнів про словосполучення, речення, їх будову;
  • удосконалювати пунктуаційні вміння та навички; розвивати навички самостійної роботи; виховувати старанність у навчанні, зацікавленість рослинним світом.
  • Обладнання: підручник, схеми, навчальні посібники, картки «Лікарські рослини».
  • Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Урок 65. Контрольна робота (тестування). Відокремлені додатки, обставини, уточнювальні члени речення

Мета:

  • перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування зміст, тему, ідею

Очікувані результати:

Урок 64. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

Мета:
  • узагальнити й систематизувати знання восьмикласників з розділу «Відокремлені члени речення», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання;

Урок 63. Відокремлені уточнювальні члени речення.

Мета:         
поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням;
сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти відповідні розділові знаки;

Сторінки