плани-конспекти

Урок 64. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

Мета:
  • узагальнити й систематизувати знання восьмикласників з розділу «Відокремлені члени речення», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання;

Урок 63. Відокремлені уточнювальні члени речення.

Мета:         
поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням;
сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти відповідні розділові знаки;

Урок 62. Розвиток мовлення. Контрольне аудіювання Навчальний диктант

Мета:
  • перевірити рівень засвоєння знань про основні пунктограми, здобуття умінь і навичок вживати розділові знаки у простих та складних реченнях, відпрацьовувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотність.
  • Тип уроку: урок перевірки і обліку здобутих знань, умінь і навичок.
  • Обладнання: підручник, текст диктанту, текст для аудіювання.
ХІД УРОКУ

Урок 51. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

Цілі:
  • навчальна: актуалізувати вивчені раніше поняття: електронна таблиця, табличний процесор, комірка, адреса комірки, формула; сформувати знання про діапазони комірок та типи посилань, які використовуються у формулах;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  комбінований.

Урок 50. Підсумково-узагальнюючий урок з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»

Мета:
  • навчальна: встановити рівень опанування учнями основних теоретичних і практичних знань з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»; повторити, більш глибо­ко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
  • розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, креативність;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Сторінки