плани-конспекти

Урок 53. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Мета:
 • навчальна: сформувати знання про класифікацію функцій та основні логічні функції; формувати вміння використовувати їх у формулах;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  комбінований.
Хід уроку

Урок 52. Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора

Мета:
 • навчальна: сформувати знання про основні математичні та статистичні функції, які використовуються у табличному процесорі;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 68. Розвиток мовлення. Інтерв'ю в публіцистичному стилі.

Мета:
 • поглибити знання про публіцистичний стиль, навчити школярів складати інтерв'ю в публіцистичному стилі; розвивати критичне мислення, мовну культуру;
 • виховувати повагу до людини.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: формування умінь і навичок.
Хід уроку
I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
 •   Перевірка домашнього завдання.
 •   Завдання учням.

Урок 66-67.Повторення відомостей про словосполучення та просте речення

Мета:
 • поглибити знання учнів про словосполучення, речення, їх будову;
 • удосконалювати пунктуаційні вміння та навички; розвивати навички самостійної роботи; виховувати старанність у навчанні, зацікавленість рослинним світом.
 • Обладнання: підручник, схеми, навчальні посібники, картки «Лікарські рослини».
 • Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Урок 65. Контрольна робота (тестування). Відокремлені додатки, обставини, уточнювальні члени речення

Мета:

 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування зміст, тему, ідею

Очікувані результати:

Сторінки