плани-конспекти

Урок 7. Урок розвитку комунікативних умінь №2. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротома. Читання мовчки текстів різних стилів ЗО

Мета:
- навчальна: поглиблення мовленнєвознавчих знань та засвоєння нових, формування практичних умінь і навичок;
- розвивальна: розвивати вміння мовленнєвої діяльності;
- виховна: виховувати культуру мовленнєвої поведінки. Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення, стилістика. Міжпредметні зв'язки: мова, література та інші шкільні предмети. Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Урок 6. Частини мови. Числівник. Текст. Удосконалення вміння складати й редагувати висловлювання на основі власного досвіду

Мета:
- навчальна: повторити й узагальнити знання та вміння з теми «Числівник»;
- розвивальна: розвивати вміння працювати з текстом;
- виховна: виховувати прагнення до самовдосконалення.
Внутрішньопредметні зв'язки: мова, мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, математика.
Тип уроку: повторення й узагальнення знань, умінь і навичок.
    
    следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Прочитайте вірш за особами. До яких частин мови належать виділені слова?
— Сьогодні ми диктант писали!

Урок 5. Урок розвитку комунікативних умінь.

Мета:
 навчальна: засвоїти знання та сформувати вміння й навички із зазначеної мовленнєвознавчоїтеми;
 розвивальна: розвивати культуру спілкування;
 виховна: виховувати шанобливе ставлення до співрозмовника. ВнутрІшньопредметнІ зв'язки: мова й мовлення, види спілкування. Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура. Тип уроку: повторення та поглиблення знань, умінь і навичок.
ХІД УРОКУ

Урок 4. Частини мови. Прикметник. Правопис. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях

Урок 4. Частини мови. Прикметник. Правопис. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях

Мета:
навчальна: повторити й узагальнити знання, вміння й навички з теми;
розвивальна: розвивати гнучкість мислення;
виховна: виховувати інтерес до культури мовлення. Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, вмінь і навичок.

Урок 3. Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф

Мета:
навчальна: повторити відомості про частини мови, про іменник та його правопис;
розвивальна: розвивати вміння виділяти головне в роботі на уроці;
виховна: виховувати відповідальне ставлення до грамотного письма. ВнутрІшньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок.

Сторінки