плани-конспекти

Урок 5. Урок розвитку комунікативних умінь.

Мета:
 навчальна: засвоїти знання та сформувати вміння й навички із зазначеної мовленнєвознавчоїтеми;
 розвивальна: розвивати культуру спілкування;
 виховна: виховувати шанобливе ставлення до співрозмовника. ВнутрІшньопредметнІ зв'язки: мова й мовлення, види спілкування. Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура. Тип уроку: повторення та поглиблення знань, умінь і навичок.
ХІД УРОКУ

Урок 4. Частини мови. Прикметник. Правопис. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях

Урок 4. Частини мови. Прикметник. Правопис. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях

Мета:
навчальна: повторити й узагальнити знання, вміння й навички з теми;
розвивальна: розвивати гнучкість мислення;
виховна: виховувати інтерес до культури мовлення. Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, вмінь і навичок.

Урок 3. Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф

Мета:
навчальна: повторити відомості про частини мови, про іменник та його правопис;
розвивальна: розвивати вміння виділяти головне в роботі на уроці;
виховна: виховувати відповідальне ставлення до грамотного письма. ВнутрІшньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок.

Урок 2. Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про мову та мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті

Мета:
 навчальна: повторити й поглибити мовленнєвознавчі знання, вміння та навички;
 розвивальна: розвивати мовленнєву культуру учнів;
 виховна: виховувати уважне та бережливе ставлення до слова книги. ВнутрішньопредметнІ зв'язки: мова й мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: повторення та поглиблення знань, умінь і навичок.
  ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
►  Прочитайте текст. Як ви розумієте його зміст?

Урок 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Мета:
□ навчальна: ознайомити учнів зі значенням мови вжитті кожної людини й суспільства та з функціями української мови як державної;
о розвивальна: розвивати мовленнєві здібності;
□  виховна: виховувати почуття гордості за рідну мову та поважне став¬лення до інших мов.
Внутрішньопредметні зв'язки: фонетика, лексикологія, словотвір, морфо¬логія, орфографія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: суспільствознавство, мова, література. Тип уроку: повторення з елементами засвоєння нового матеріалу.
ХІД УРОКУ

Сторінки