плани-конспекти

Урок 32. Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Мета:
  •   навчальна: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; навчити визначати їх у реченні;
  • формувати вміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення;
  •   розглянути правила постановки розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами;
  •   розвивальна: розвивати навички слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення; навички виразного читання; розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок 31. Речення з однорідними членами. Узагальшовальне слово при однорідних членах речення. Правопис. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; навчити визначати їх у реченні; формувати уміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення; розглянути правила постановки розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами;
- розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок З0. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Мета:
-  навчальна: ознайомити учнів з особливостями аудіювання як виду мовленнєвої діяльності; особливостями переказу тексту розповідного характеру з елементами опису тварин;
- розвивальна: розвивати навички аудіювання, вміння школярів працювати колективно та самостійно; творчу уяву; мовленнєві навички;
-  виховна: виховувати любов до тварин. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація, лексикологія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, біологія.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 29. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Правопис. Кома між однорідними членами

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; навчити знаходити їх у реченні; формувати вміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до державної символіки України, гордість за традиції свого народу. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація, лексикологія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство. Тип уроку: урок поглиблення знань.

Урок 28. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення Речення Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання)

Мета:
- навчальна: перевірити знання учнів про головні й другорядні члени
речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання;
працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати любов до мови. ВнутрішньопредметнІ зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції). Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Сторінки