плани-конспекти

Урок 28. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення Речення Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання)

Мета:
- навчальна: перевірити знання учнів про головні й другорядні члени
речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання;
працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати любов до мови. ВнутрішньопредметнІ зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції). Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 27. Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про типи мовлення; удосконалювати вміння аналізувати текст;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом; удосконалювати мовленнєві навички; уміння складати тексти різних типів мовлення;
- виховна: виховувати інтерес до історії українського народу. Внутрішньопредметні зв'язки: стилістика, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, українознавство. Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 26. Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії

Мета:
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; вміння визначати другорядні члени речення; виділяти умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, уміння
будувати висловлювання типу роздуму, розповідати короткі історії;
- виховна: виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до його історії. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, географія, українознавство. Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

Урок 25. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи

Мета:
- навчальна: розширювати поняття учнів про стилі мовлення; вчити роз¬різняти тексти розмовного, наукового, художнього, офіційно-ділового та публіцистичного стилів; визначати стильові ознаки кожного стилю; удосконалювати вміння складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи;
- розвивальна: розвивати творчі здібності, уміння школярів працювати з текстом, складати повідомлення; удосконалювати навички роботи в групі;

Урок 24. Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; удосконалювати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, поширювати думку за допомогою другорядних членів речення; удосконалювати навички читання мовчки текстів різних стилів;

Сторінки