поурочні плани

Урок 66-67.Повторення відомостей про словосполучення та просте речення

Мета:
  • поглибити знання учнів про словосполучення, речення, їх будову;
  • удосконалювати пунктуаційні вміння та навички; розвивати навички самостійної роботи; виховувати старанність у навчанні, зацікавленість рослинним світом.
  • Обладнання: підручник, схеми, навчальні посібники, картки «Лікарські рослини».
  • Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Урок 65. Контрольна робота (тестування). Відокремлені додатки, обставини, уточнювальні члени речення

Мета:

  • перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування зміст, тему, ідею

Очікувані результати:

Урок 64. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

Мета:
  • узагальнити й систематизувати знання восьмикласників з розділу «Відокремлені члени речення», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання;

Урок 63. Відокремлені уточнювальні члени речення.

Мета:         
поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням;
сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти відповідні розділові знаки;

Урок 62. Розвиток мовлення. Контрольне аудіювання Навчальний диктант

Мета:
  • перевірити рівень засвоєння знань про основні пунктограми, здобуття умінь і навичок вживати розділові знаки у простих та складних реченнях, відпрацьовувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотність.
  • Тип уроку: урок перевірки і обліку здобутих знань, умінь і навичок.
  • Обладнання: підручник, текст диктанту, текст для аудіювання.
ХІД УРОКУ

Сторінки