поурочні плани

Урок 46. Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

Мета:
  • навчальна: сформувати уявлення про властивості компонента Image, які дозволяють відображати малюнки із зовнішніх графічних файлів, можливості застосування піктографічної кнопки, можливість обирати кольори зображень за допомогою колірної палітри; вміння завантажувати зображення під час виконання програми, задавати властивості піктографічної кнопки, використовувати в проекті графічний компонент ColorGrid;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;

Урок 50. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол

Мета:         
  • ознайомити восьмикласників з основними вимогами до оформлення протоколу як документа офіційно-ділового стилю (його структурою і мовним оформленням);
  • розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати протоколи відповідно до комунікативного завдання.
  • Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент

Урок 49. Контрольна робота (тестування). Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) Розвиток мовлення. Навчальне аудіювання

Мета:

Урок 48.Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»

Мета :

Урок 47. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

Мета:
  • ознайомити восьмикласників з вимогами до написання твору-опису за картиною в публіцистичному стилі;
  • закріпити знання про опис як тип мовлення, його особливості та структуру;
  • удосконалити вміння учнів усно складати твір-опис за картиною, користуючись відповідною термінологією та художніми засобами;
  • прививати почуття любові до культурної спадщини своєї країни.
Тип уроку:  урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент

Сторінки