поурочні плани

Урок 55-56. Відокремлені прикладки

Мета:
 • поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими прикладками, їх місцем у реченні відповідно до означуваного слова;
 • формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені прикладки, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими прикладками; розвивати творчі вміння трансформувати, моделювати, конструювати речення з відокремленими прикладками;

Урок 54. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий переказ

Мета:
 • удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу;
 • розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру, сприймати письмовий текст, розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитаного тексту та виконувати творчі завдання до нього.

Урок 52-53. Відокремлені означення

Мета:
 • поглибити знання учнів про відокремлені означення, ознайомити  з основними способами морфологічного вираження відокремлених означень, їх місцем у реченні відповідно до означуваного слова;
 • формувати вміння знаходити у тексті відокремлені й невідокремлені означення, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими означеннями, правильно будувати речення з дієприкметниковим зворотом;
 • розвивати творчі вміння трансформувати речення з невідокремленими означеннями на речення з відокремленими означеннями;

Урок 51. Поняття про відокремлення

Мета:          
 • сформувати в учнів поняття про відокремлення; ознайомити з видами відокремлених членів речення;
 • розвивати вміння знаходити відокремлені члени в ускладнених реченнях, аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу стимулювати активізацію пошуків нових оригінальних прочитань восьмикласниками української минувшини.
 • Внутрішньопредметні зв’язки:

Урок 47. Додавання графічних фігур у середовищі Lazarus

Мета:
 • навчальна: сформувати уявлення про властивості компонента Shape для додавання графічних фігур, можливості зміни форми фігури, кольору об'єкту, стилю заливки. Навчитись застосовувати процедури опрацювання подій при клацанні мишею по графічній фігурі.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Сторінки