поурочні плани

Урок 63. Відокремлені уточнювальні члени речення.

Мета:         
поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням;
сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти відповідні розділові знаки;

Урок 62. Розвиток мовлення. Контрольне аудіювання Навчальний диктант

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння знань про основні пунктограми, здобуття умінь і навичок вживати розділові знаки у простих та складних реченнях, відпрацьовувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотність.
 • Тип уроку: урок перевірки і обліку здобутих знань, умінь і навичок.
 • Обладнання: підручник, текст диктанту, текст для аудіювання.
ХІД УРОКУ

Урок 51. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

Цілі:
 • навчальна: актуалізувати вивчені раніше поняття: електронна таблиця, табличний процесор, комірка, адреса комірки, формула; сформувати знання про діапазони комірок та типи посилань, які використовуються у формулах;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку:  комбінований.

Урок 50. Підсумково-узагальнюючий урок з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»

Мета:
 • навчальна: встановити рівень опанування учнями основних теоретичних і практичних знань з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»; повторити, більш глибо­ко усвідомити навчальний матеріал, узагальнити його і систематизувати;
 • розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Урок 60-61. Відокремлені обставини.

Мета:
 • закріпити знання учнів про дієприслівникові звороти та розділові знаки при них;
 • поглибити знання учнів про відокремлені обставини, удосконалювати вміння правильно ставити розділові знаки при відокремлених обставинах, знаходити й виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила;
 • розвивати увагу, мислення
Очікувані результати:
 • учні вміють знаходити відокремлені обставини в реченні; правильно розставляють розділові знаки при них;

Сторінки