поурочні плани

Урок 24. Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; удосконалювати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, поширювати думку за допомогою другорядних членів речення; удосконалювати навички читання мовчки текстів різних стилів;

Урок 23. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання

Мета:
- навчальна: поглибити знання про другорядні члени речення, формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти їх у тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до української історії, гордість за славну історію предків. Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, українознавство.
Тип уроку: урок закріплення вивченого.

Урок 22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставини.

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів із другорядними членами речення; навчити визначати їх у реченні; сформувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок 21. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру

Мета:
- навчальна: поглибити знання та вміння працювати з усною та письмовою формами тексту, з планом та переказом; п розвивальна: розвивати культуру мовлення учнів;
- виховна: виховувати естетичні смаки.
Внутрішньопредметні зв'язки: усне й писемне мовлення; види мовленнєвої діяльності; стилі мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: формування умінь і навичок учнів.
 ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Виразно прочитайте текст. До чого закликає нас автор? До якого стилю належить цей текст?

Урок 20. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів'я й приказки

Мета:
- навчальна: закріпити знання і навички із зазначеної теми;
- розвивальна: розвивати вміння працювати з текстом, інформацією;
- виховна: виховувати належне ставлення до слова, його значення і образності мовлення. Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія; пунктуація, орфографія; мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література, інші шкільні предмети. Тип уроку: формування умінь І навичок учнів.

Сторінки