поурочні плани

Урок 26. Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії

Мета:
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; вміння визначати другорядні члени речення; виділяти умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, уміння
будувати висловлювання типу роздуму, розповідати короткі історії;
- виховна: виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до його історії. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, географія, українознавство. Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

Урок 25. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи

Мета:
- навчальна: розширювати поняття учнів про стилі мовлення; вчити роз¬різняти тексти розмовного, наукового, художнього, офіційно-ділового та публіцистичного стилів; визначати стильові ознаки кожного стилю; удосконалювати вміння складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи;
- розвивальна: розвивати творчі здібності, уміння школярів працювати з текстом, складати повідомлення; удосконалювати навички роботи в групі;

Урок 24. Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; удосконалювати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, поширювати думку за допомогою другорядних членів речення; удосконалювати навички читання мовчки текстів різних стилів;

Урок 23. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання

Мета:
- навчальна: поглибити знання про другорядні члени речення, формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти їх у тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до української історії, гордість за славну історію предків. Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, українознавство.
Тип уроку: урок закріплення вивченого.

Урок 22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставини.

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів із другорядними членами речення; навчити визначати їх у реченні; сформувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Сторінки