поурочні плани

Урок 22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставини.

Мета:
- навчальна: ознайомити учнів із другорядними членами речення; навчити визначати їх у реченні; сформувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок 21. Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру

Мета:
- навчальна: поглибити знання та вміння працювати з усною та письмовою формами тексту, з планом та переказом; п розвивальна: розвивати культуру мовлення учнів;
- виховна: виховувати естетичні смаки.
Внутрішньопредметні зв'язки: усне й писемне мовлення; види мовленнєвої діяльності; стилі мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: формування умінь і навичок учнів.
 ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Виразно прочитайте текст. До чого закликає нас автор? До якого стилю належить цей текст?

Урок 20. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів'я й приказки

Мета:
- навчальна: закріпити знання і навички із зазначеної теми;
- розвивальна: розвивати вміння працювати з текстом, інформацією;
- виховна: виховувати належне ставлення до слова, його значення і образності мовлення. Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія; пунктуація, орфографія; мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література, інші шкільні предмети. Тип уроку: формування умінь І навичок учнів.

Урок 19. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення.

Мета:
- навчальна: поглибити та розвинути знання учнів про види речень за метою висловлювання, закріпити навички постановки розділових знаків у кінці речень;
- розвивальна: розвивати вміння виразно читати;
- виховна: виховувати естетичні смаки на мовному матеріалі. Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, пунктуація, стилістика. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Урок 18. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

Мета:
-  навчальна: поглибити знання про речення, ознайомити з реченнями, що мають один головний член;
- розвивальна: розвивати вміння аналізувати та робити висновки;
- виховна: виховувати прагнення до розширення культурного світогляду.
Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, пунктуація, морфологія, орфографія.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Сторінки