українська література

Урок 70. Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого упродовж навчального року

Мета:

Урок 69. Контрольна робота. Тести

Мета:

 •  Навчальна: визначити рівень знань, вмінь та навичок учнів за допомогою запропонованих завдань,
 •  Виховна: виховувати інтерес до результатів власної праці, старанність, наполегливість.
 •  Розвивальна: розвивати увагу, спритність, точність, послідовність. Тип уроку: контролю, корекції знань та вмінь.

Обладнання, наочність: тестові завдання для самоконтролю у трьох варіантах із різними рівнями складності.

Урок 68. М. Вінграновський «Сіроманець». Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

Мета:

 •  Навчальна: скласти характеристику головного героя, охарактеризувати другорядних песонажів.
 •  Виховна: виховувати прагнення до самостійності, рішучості, вміння відстоювати власну думку.
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення, пам'ять. Тип уроку: комбінований. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
2. Перевірка домашнього завдання

Урок 66. М. Вінграновський Поезія «Сама собою річка ця тече...». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

Мета:

Урок 65. М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова»

Мета:

Урок 64. Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

Мета:

Урок 62. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи

Мета: 

 •  Навчальна: ознайомити учнів з епізодами біографії автора; опрацювати ідейно-художній зміст програмного твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати описи природи, 
 •  Виховна: виховувати приязне ставлення до світу природи, захоплення
 • описами природи, 
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння грамотно надавати відповіді на питання. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: портрет автора, книжкова виставка його творів, дидактичний матеріал.

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

Урок 61. М. Рильський. «Дощ». «Осінь-маляр із палітрою пишною...». «Люби природу не як символ». Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям

Мета:

Урок 60. М. Рильський. Основні відомості про поета, його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови

Мета:

Урок 57. Є. Гуцало. «Лось». Характеристика образів. Великий світ природи, місце в ньому людини

Мета:

 •  Навчальна: продовжувати аналіз програмного твору, охарактеризувати другорядних персонажів персонажів.
 •  Виховна: виховувати шанобливе ставлення до світу тварин,
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння виразного читання. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
2. Перевірка домашнього завдання

Урок 56. Євген Гуцало. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра

Мета:

Урок 55. Виразне читання. Декламування поетичних творів Т. Шевченка та Павла Тичини

Мета:

Урок 53. Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Мелодійність віршів П. Тичини

Мета:

Урок 52. Павло Тичина. Цікаві відомості про автора. Його поетичні збірки та майстерне відтворення краси природи, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Теорія літератури: метафора, епітет

Мета:

Урок 51. Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати»

Мета:

Урок 50. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Теорія літератури: персоніфікація, ліричний твір

Мета:

Урок 49. Україна часів Т. Шевченка. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця (на основі повісті С. Васильченка «В бур'янах»)

Мета: 

 •  Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; опрацювати ідейно-художній зміст програмного твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів, навчитись розуміти художню реальність митця. 
 •  Виховна: виховувати любов до батьківщини, патріотизм. 
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння висловлювати свою думку. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок 48. Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. Шевченко-художник

Мета:

Урок 46. Позакласне читання. Сучасні твори про історичне минуле. Оксана Сенатович «Малий Віз»

Мета:

Урок 45. Олександр Олесь (Кандиба). «Микита Кожум'яка». Теорія літератури: віршовий ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола

Мета:

 •  Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет.
 •  Виховна: виховувати пошану до героїв нашого народу.
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення, виразне читання. Тип уроку: комбінований. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
2. Перевірка домашнього завдання

Урок 44. Олександр Олесь (Кандиба). «Ярослав Мудрий»

Мета:

 •  Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет.
 •  Виховна: виховувати пошану до історичних постатей нашого народу,
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення, виразне читання. Тип уроку: комбінований. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
2. Перевірка домашнього завдання

Урок 43. Олександр Олесь (Кандиба). Цікаві відомості про автора. Поезії з книги «Княжа Україна». Поетична оповідь про минуле нашого народу

Мета: 

 •  Навчальна: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом автора; опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет, 
 •  Виховна: виховувати пошану до поетичного минулого нашого народу, 
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення, виразне читання. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: портрет автора, книжкова виставка його творів, дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

Урок 42. «Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів. Теорія літератури: літопис

Мета:

 •  Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками створення літопису; опрацювати ідейно-художній зміст програмного твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет.
 •  Виховна: формувати іинтерес до істричного минулого свого народу.
 •  Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне читання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

Сторінки