ЗНО. Культура України др.половини 17 - пер.половини 18 ст.

Академія
- організація, що об'єднує видатних учених чи діячів мистецтва; назва типу вищого навчального закладу.
Бароко
- напрям у європейській культурі XVII – першої половини XVIII ст., що характеризується пишністю, химерністю та вишуканістю форм.
Гравюра
- вид графіки, спосіб тиражування малюнка за допомогою друкарських форм з дерева, металу, лінолеуму чи каменю.
Кондзелевич Іов

ЗНО. Українські землі в кінці 17 ст.- початку 18 ст. Мазепа

Апостол Данило
- Миргородський полковник; прихильник І. Мазепи; противник діяльності першої Малоросійської колегії; гетьман упродовж 1727-1734 pp.
Виговський Іван
- Генеральний писар в канцелярії Б. Хмельницького; укладач Гадяцької угоди; гетьман упродовж 1657-1659 pp.
Дорошенко Петро
- Прилуцький полковник; нащадок гетьмана М.Дорошенка; гетьман упродовж 1665-1676 pp.
Коаліція
- союз держав або політичних сил.
Конституція

ЗНО. Українські землі в др.половині 17 ст. Руїна

Глухівські статті
- гетьманський уряд позбавлявся права вступати у зносини з іншими державами, обмежувався перехід селян до козацького стану; встановлювався 30-тисячний козацький реєстр та однотисячне військо компанійців; козацька старшина отримувала право збирати податки; московські воєводи залишалися у п'яти містах Гетьманщини і не повинні були втручатися в місцеве управління.
Городові козаки
- козаки, які мешкали в містах містечках, селах та хуторах Гетьманщини.
Займанщина

ЗНО. Національно-визвольна війна середини 17 ст.

Білоцерківський договір
- визначення території гетьманського врядування у межах Київського воєводства; установлення 20-тисячного козацького реєстру.
Березневі статті
- збереження самостійності гетьманської внутрішньої політики; регламентація козацької зовнішньополітичної діяльності; встановлення 60-тисячного козацького реєстру.
Богун Іван
- вінницький (кальницький) полковник, завдяки його героїчним діям у Берестецькій битві козацьке військо було врятоване від повного розгрому польською армією.

ЗНО. Культурне та церковне життя в др. половині 16 - п.пол. 17 ст.

Борецький Іов
- учень, учитель, а пізніше – ректор Львівської братської школи, брав участь у заснуванні Київського братства, висвячений Київським митрополитом за сприяння Петра Сагайдачного.
Гедеон Балабан
- львівський єпископ, ініціатор, а згодом – противник унії православних і католиків.
Могила Петро

Сторінки