ЗНО. Україна в Першій Світовій війні

Маніфест
- акт верховної влади, політичних партій, громадських організацій у формі звернення до народу в зв'язку з певною політичною подією.
Перша світова війна
- військове протиборство між блоками найбільших світових держав (Троїстим союзом та Антантою), що тривало впродовж 1914-1918 pp.
Союз визволення України
- українська політична організація, створена на початку Першої світової війни у Львові групою політичних діячів з Наддніпрянщини.
Українські січові стрільці

ЗНО. Культура України др.половини 19 - початку 20 століття

Атеїзм
- безбожжя, заперечення існування Бога.
Барельєф
- скульптурне зображення, де опукла частина виступає над пласкою поверхнею менш ніж на половину його об'єму.
Вілінська Марія
- письменниця, авторка першої української соціальної повісті "Інститутка".
Вернадський Володимир
- геолог, геохімік, природодослідник-енциклопедист; основоположник біогеохімії, вчення про біосферу та ноосферу.
Заболотний Данило

ЗНО. Західноукраїнські землі на поч. 20 століття

Боберський Іван
- громадський діяч; один із засновників спортивного руху; у 1900-1914 рр. –  голова фізкультурного товариства "Сокола".
Волошин Августин
- педагог, науковий і політичний діяч, один з очільників національного руху на Закарпатті, видавець газет "Наука" і "Село"; засновник Християнсько-народної партії, посол до чехословацького парламенту, президент Карпатської України.
Концерн

Урок 37. Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Цілі:
навчальна: закріпити навички учнів по створенню комп’ютерних публікацій;
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 36. Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

Цілі:
навчальна: закріпити навички учнів по створенню комп’ютерних публікацій;
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап

Сторінки