Українські землі у складі Литви та інших держав. Поняття

Свидригайло

Війт керівник місцевого самоврядування, що очолював магістрат в містах України, які отримали магдебурзьке право

Городельська унія унія між Польським королівством та Великим Князівством Литовським, яка заперечувала положення Кревської унії, визнаючи Литву незалежною. Але вплив Польщі на Литву зберігався. Унія прирівняла в правах польську та литовську католицьку шляхту, але посилила дискримінацію православного населення, обмеживши його участь у державному управлінні

Українські землі у складі Литви та інших держав. Особи

герб

Вітовт двоюрідний брат Ягайла, литовський князь, який боровся проти Кревської унії за самостійність Литви. У часи князювання Вітовта в Україні були ліквідовані удільні князівства

Володимир Ольгердович перший Київський князь із династії Гедиміновичів (1362-1394 рр.); син Великого князя Литовського Ольгерда. Охрещений за православною традицією, Володимир Ольгердович не був сприйнятий в Києві як чужинець і швидко порозумівся з місцевим боярством

Українські землі у складі Литви та інших держав. Хронологія

Свидригайло Ольгердович

1359 р. захоплення Молдавським князівством північної Буковини

1362 р. литовський князь Ольгерд приєднав до Великого Князівства Литовського Київщину та Переяславщину у битві на Синіх Водах об’єднані українсько-литовські війська розбили монголо-татар. У результаті українські землі були звільнені з-під влади монголо-татарського ярма

1385 р. Кревська унія - об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського на основі шлюбу литовського князя Ягайла та польської принцеси Ядвіги

Господарство і культура Русі та Галицько-Волинської держави. Поняття.

злотник

Билини народні епічні пісні героїко-патріотичного характеру (билини про Альошу Поповича, Іллю Муромця, Добриню Микитича тощо)

Бортництво збирання дикого меду

Бояри феодали, правляча еліта на Русі

Боярська рада (дума) дорадчий орган влади при князеві, що складався зі старших дружинників (бояр)

Вотчина (отчина) право приватної власності на землю, яка передавалась по спадковості, від батька до сина

Господарство і культура Русі та Галицько-Волинської держави. Особи

Іларіон Київський

Агапіт чернець Києво-Печерського монастиря, відомий руський лікар

Алімпій відомий руський іконописець, чернець Києво-Печерського монастиря

Антоній, Феодосій засновники Києво-Печерського монастиря у 1051 р.

Іларіон перший митрополит-русич, автор «Слова про закон і благодать» (ХІ ст.)

Нестор укладач «Повісті минулих літ» у 1113 р., чернець Києво-Печерського монастиря

Феодосій, Антоній засновики Києво-Печерського монастиря у 1051 р.

Сторінки