Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - XIX ст. Особи

русалка дністрова

Вагилевич Іван західноукраїнський поет, фольклорист, громадський діяч ХІХ ст. Один із засновників культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця» у 1833 р.

Габсбурги правляча династія в Австрійській імперії

Головацький Яків західноукраїнський поет, лінгвіст, історик, греко-католицький священик. Один із засновників культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця» у 1833 р.

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - XIX ст. Хронологія

львів

70-80-ті рр. ХVІІІ ст. реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії

1789 р. скасування панщини в Австрійській імперії реформою імператора Йосипа ІІ. Після смерті Йосипа ІІ панщина була поновлена

1816 р. греко-католицький священик І.Могильницький у м. Перемишлі заснував Товариство греко-католицьких священників

20-30-ті рр. ХІХ ст. рух опришків під керівництвом М.Штолюка діяльність Перемишльського культурно-освітнього гуртка на чолі з єпископом М. Левицьким

Українські землі в складі Російської імперії в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.Поняття

легендпрний мамай

Абсолютизм (абсолютна монархія) необмежена влада правителя, яка ґрунтується на сваволі і за якої досягається високий ступінь державної влади. У Російській імперії абсолютна монархія набула форми самодержавства

Азовське козацьке військо створене у 1832 р. за основі козаків колишньої Задунайської Січі військо задля охорони узбережжя Азовського моря. У 1864 р. Азовське козацьке військо було ліквідоване

Антифеодальний рух суспільний рух проти панування феодальних відносин – кріпацтва

Українські землі в складі Російської імперії в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.Особи

козак мамай

Білозерський Василь український суспільно-політичний діяч ХІХ ст., журналіст. Один з організаторів Кирило-Мефодіївського братства у 1846 р. Редактор першого українського щомісячного журналу «Основа» 1861-186 рр.

Борисови, брати Андрій і Петро декабристи, у 1823 р. у м. Новгород-Волинському заснували Товариство об’єднаних слов’ян

Гладкий Йосиф останній кошовий отаман Задунайської Січі.

Українські землі в складі Російської імперії в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. Хронологія

село ХІХ століття

1789 – 1793 рр. Турбаївське антифеодальне повстання на Катеринославщині

1791 р. місія В.Капніста в Берлін (Прусське королівство) з метою організувати російсько-прусську війну та звільнити Україну з-під влади Росії. Місія провалилася

1796 р. згідно з указом російського імператора Павла І на російських землях замість намісництв запроваджувалися губернії

1798 р. перше видання «Енеїди» І.Котляревського

1802 р. остаточний поділ Наддніпрянської України на 9 губерній

Сторінки