Українські землі в кінці 50-х - у 80-ті роки ХVII ст. Хронологія

заснування харкова

1657 р. на козацькій раді в Чигирині молодший син Б.Хмельницького Юрій Хмельницький обраний гетьманом, але через молодість тимчасово передав владу у руки козацтва, яке обрало гетьманом Івана Виговського

1657 – 1659 рр. гетьманування І.Виговського

Національно-Визвольна війна середини ХVII ст. Поняття

Визвольна війна 1648-1654

Березневі статті договір між Московським царством та козацькою державою Б.Хмельницького 1654 р. Умови договору: - Держава Війська Запорозького зберігає свій устрій, адміністрацію, фінанси, військо тощо; - чисельність козацького війська (реєстр) становить 60 тис. козаків; - московським чиновникам забороняється втручатися у внутрішні справи козацької держави; - Держава Війська Запорозького має право мати зовнішні відносини з будь-якими державами, окрім Туреччини та Польщі.

Національно-Визвольна війна середини ХVII ст. Особи

Визвольна війна

Богун Іван козацький полководець часів Національно-визвольної війни. У 1651 р. під час Берестейської битви за відсутності Б.Хмельницького очолив командування козацьким військом, урятував козацьку армію від розгрому. У 1654 р. відмовився давати присягу російському цареві на Переяславській раді

Бутурлін Василь Російський військовий діяч і дипломат, який у січні 1654 р. очолив російське посольство в Україні, яке від імені московського царя Олексія Михайловича уклало союзну угоду з українським козацтвом про спільні дії проти Речі Посполитої

Національно-Визвольна війна середини ХVII ст. Хронологія

максим кривоніс

1648 – 1657 рр. національно-визвольна війна українського народу на чолі з Б.Хмельницьким проти польського панування

1648 р., січень захоплення козаками Б. Хмельницького Запорозької Січі. Початок Національно-визвольної війни

1648 р., лютий-березень Угода Б. Хмельницького з Кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої

Українські землі в першій половині ХVIІ ст. Поняття

селянин ХVIІ ст.

Вертеп старовинний пересувний ляльковий театр в Україні

Доба героїчних походів доба першої чверті ХVII ст., яка характеризується славними морськими походами козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним проти татар і турків

Золотий спокій період з 1638 по 1648 рр., протягом якого в Україні не було великих козацько-селянських повстань

Інтермедія розважально-побутова сценка в антракті релігійних драм

Сторінки