Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. Поняття

просвіта

Аграрне перенаселення наявність значного безробіття серед населення, зайнятого у сфері сільського господарства і відсутність можливості забезпечити необхідний мінімум достатку для своєї родини

Демографічний бум стрімке збільшення кількості населення

Еміграція добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або тимчасове поживання

Кооператив добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. Особи

ратуша

Бачинський Юліан український політичний і громадський діяч кінця ХІХ — початку ХХ ст. Член РУРП, а с 1899 р. УСДП. У 1895 р. опублікував брошуру «Ukraina irredenta» («Україна уярмлена»), у якій доводив історичну необхідність здобуття Україною незалежності

Ганкевич Микола український політичний діяч кінця ХІХ — початку ХХ ст. Соціал-демократ. Перший голова і засновник УСДП 1899 р.

Нагірний Василь український громадський діяч кінця ХІХ — початку ХХ ст., архітектор. Організатор кооперативного руху селян Галичини

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. Хронологія

львів

1851р. ліквідація Головної Руської Ради, яка проіснувала з 1848 р. по 1851 р.

1867 р. Австрійська імперія згідно з Конституцією перетворюється на дуалістичну (двоєдину) Австро-Угорську імперію

1868 р. заснування у Львові української «Просвіти» - культурно-освітнього товариства

1869 р. заснування української культурно-освітньої організації Буковини «Руська бесіда»

1870 р. москвофіли Галичини заснували громадсько-політичну організацію Руська Рада

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Поняття

завод ХІХ ст.

Братство тарасівців українська таємна студентська організація 1891-1893 рр. на чолі з І.Липою. Члени товариства дали клятву на могилі Т.Шевченка поширювати ідеї Великого Кобзаря. Мета товариства — боротися за здобуття державної незалежності України

Валуєвський циркуляр циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії П.Валуєва 1863 р., у якому заявлено, що української мови не було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і релігійну літературу українською мовою

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Особи

фабрика ХІХ століття

Алчевські родина українських підприємців-меценатів ХІХ ст.

Антонович Володимир український історик, археолог, професор Київського університету ХІХ ст. Лідер хлопоманів. Очолював Київську громаду

Валуєв Петро російський державний діяч, граф ХІХ ст. На посаді міністра внутрішніх справ Російської імперії підписав циркуляр у 1863 р. (Валуєвський циркуляр), який обмежив уживання української мови, заборонивши друкувати українською шкільну та релігійну літературу

Сторінки