Урок 40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора.

Цілі:
  • навчальна: ознайомити учнів з поняттям векторного графічного редактора, особливостями побудови й опрацювання векторних зображень;
  • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
  • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань; 

Урок 39. Поняття колірної моделі. Формати файлів растрових та векторних зображень

Цілі:
  • навчальна: ознайомити учнів з поняттям колірної моделі, растрових та векторних зображень, їх властивостей, форматами файлів зображень;
  • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
  • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань; 

Урок 38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних.

Цілі:
  • навчальна: сформувати поняття комп’ютерної графіки, кодування графічних даних, сформувати поняття векторного та растрового зображення та їх властивостей, навчитись оцінювати переваги та недоліки різних видів графіки;
  • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
  • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

ЗНО. В умовах державної незалежності

Андрухович Юрій
- поет, прозаїк, есеїст і перекладач; автор поетичних збірок та численних прозових творів, серед котрих "Рекреації", "Московіада", "Перверзії".
Борзов Валерій
- спортсмен-легкоатлет, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор в бігу на 100 та 200 м, неодноразовий їхній призер, президент новоствореного Національного Олімпійського комітету України.
Бюджет
- сукупність прибутків і видатків держави, підприємства або сім'ї за певний період.
Валовий внутрішній продукт

ЗНО. Розпад СРСР і відродження незалежності.

Альтернатива
- необхідність вибору між двома можливостями, що взаємно виключають одна одну.
Госпрозрахунок
- метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з певною економічною самостійністю підприємств.
Декларація
- заява від імені парламенту, уряду, партії, урочисте проголошення її важливих положень чи принципів.
Кандиба Іван

Сторінки