Українські землі в другій половині ХVI ст. Особи

Костянтин Острозький

Баторій Стефан польський король, який у 1578 р. збільшив козацький реєстр до 600 осіб і надав реєстровим козакам клейноди та привілеї

Вишенський Іван письменник-полеміст другої половини ХVI - початку ХVІІ ст., який у своїх творах відстоював православ’я. Значну частину свого життя провів у монастирі на горі Афон (Греція). Автор твору «Послання до єпископів»

Вишневецький Дмитро (Байда) православний князь, засновник першої Запорозької Січі у 1556 р. на о. Мала Хортиця

Українські землі в другій половині ХVI ст. Хронологія

 Ivan_fedorov

1556 р. заснування православним князем Дмитром (Байдою) Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорозької Січі

1556-1561 р. написання Пересопницького Євангелія – першого перекладу Євангелія на українську мову

1569 р. Люблінська унія – об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського в єдину державу – Річ Посполита. У результаті українські землі були приєднані до Польського королівства

1572 р. польський король Сигізмунд ІІ Август вперше набрав на службу 300 реєстрових козаків

Українські землі у складі Литви та інших держав. Поняття

Свидригайло

Війт керівник місцевого самоврядування, що очолював магістрат в містах України, які отримали магдебурзьке право

Городельська унія унія між Польським королівством та Великим Князівством Литовським, яка заперечувала положення Кревської унії, визнаючи Литву незалежною. Але вплив Польщі на Литву зберігався. Унія прирівняла в правах польську та литовську католицьку шляхту, але посилила дискримінацію православного населення, обмеживши його участь у державному управлінні

Українські землі у складі Литви та інших держав. Особи

герб

Вітовт двоюрідний брат Ягайла, литовський князь, який боровся проти Кревської унії за самостійність Литви. У часи князювання Вітовта в Україні були ліквідовані удільні князівства

Володимир Ольгердович перший Київський князь із династії Гедиміновичів (1362-1394 рр.); син Великого князя Литовського Ольгерда. Охрещений за православною традицією, Володимир Ольгердович не був сприйнятий в Києві як чужинець і швидко порозумівся з місцевим боярством

Українські землі у складі Литви та інших держав. Хронологія

Свидригайло Ольгердович

1359 р. захоплення Молдавським князівством північної Буковини

1362 р. литовський князь Ольгерд приєднав до Великого Князівства Литовського Київщину та Переяславщину у битві на Синіх Водах об’єднані українсько-литовські війська розбили монголо-татар. У результаті українські землі були звільнені з-під влади монголо-татарського ярма

1385 р. Кревська унія - об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського на основі шлюбу литовського князя Ягайла та польської принцеси Ядвіги

Сторінки