Українські землі в першій половині ХVIІ ст. Особи

козак-запорожець

Борецький Іов перший митрополит відновленої у 1620 р. православної церкви в України

Бут Павло (Павлюк) отаман нереєстрового козацтва, керівник козацького повстання 1637 р.

Гуня Дмитро один з керівників козацького повстання 1637—1638 рр., керував спорудженням та обороною табору в урочищі Старець

Дорошенко Михайло козацький гетьман, який від імені козаків підписав компромісну Куруківську угоду 1625 р. після перемоги козацького війська над поляками

Українські землі в першій половині ХVIІ ст. Хронологія

кам'янець-подільська фортеця

1615 р. заснування Київського Богоявленського братства; заснування друкарні Київського братства

1616 р. морський похід козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним на Кафу

1620 р. відновлення православної ієрархії в Україні. Ієрусалимський патріарх Феофан висвятив на православного митрополита Іова Борецького

1621 р. Хотинська битва, під час якої козацькі війська на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним зупинили похід турецької армії на Річ Посполиту

Українські землі в другій половині ХVI ст. Поняття

фортеця

«Апостол», «Буквар» перші друковані книги в Україні (1574 р.)

Берестейська унія об’єднання у 1596 р. католицької та української православної церкви в єдину – греко-католицьку (уніатська)

Братства громадсько-релігійні об’єднання міщан при православних церквах

Булава символ влади кошового отамана та гетьмана козаків

Бунчужний виборна особа, помічник отамана, відповідав за бунчук, командир частини козацького війська

Українські землі в другій половині ХVI ст. Особи

Костянтин Острозький

Баторій Стефан польський король, який у 1578 р. збільшив козацький реєстр до 600 осіб і надав реєстровим козакам клейноди та привілеї

Вишенський Іван письменник-полеміст другої половини ХVI - початку ХVІІ ст., який у своїх творах відстоював православ’я. Значну частину свого життя провів у монастирі на горі Афон (Греція). Автор твору «Послання до єпископів»

Вишневецький Дмитро (Байда) православний князь, засновник першої Запорозької Січі у 1556 р. на о. Мала Хортиця

Українські землі в другій половині ХVI ст. Хронологія

 Ivan_fedorov

1556 р. заснування православним князем Дмитром (Байдою) Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорозької Січі

1556-1561 р. написання Пересопницького Євангелія – першого перекладу Євангелія на українську мову

1569 р. Люблінська унія – об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського в єдину державу – Річ Посполита. У результаті українські землі були приєднані до Польського королівства

1572 р. польський король Сигізмунд ІІ Август вперше набрав на службу 300 реєстрових козаків

Сторінки