Українські землі в кінці 50-х - у 80-ті роки ХVII ст. Поняття

іван богун

Андрусівське перемир’я перемир’я на 13,5 років між Річчю Посполитою та Московським царством 1667 р. Умови: - Річ Посполита і Московське царство припиняють бойові дії на 13,5 років; - Правобережжя визнавалося під владою Речі Посполитої, - Лівобережжя та Київ (на 2 роки) – під владою Росії; - Запорозька Січ оголошувалася територією спільного управління Росії та Польщі

Українські землі в кінці 50-х - у 80-ті роки ХVII ст. Особи

запорожці пишуть листа турецькому султану

Барабаш Яків отаман Запорозької Січі 1657-1658 рр., разом із М.Пушкарем очолив антиурядове повстання 1658 р. проти гетьманування І.Виговського

Баранович Лазар український церковний, політичний та літературний діяч другої половини ХVІІ ст. Автор полемічного трактату «Нова міра старої віри»

Брюховецький Іван гетьман Лівобережжя 1663-1668 рр. Підписав з Росією «Московські статті», за якими значно обмежив автономію козацької держави. Був обраний на «Чорній раді» в Ніжині, події якої описав П.Куліш

Українські землі в кінці 50-х - у 80-ті роки ХVII ст. Хронологія

заснування харкова

1657 р. на козацькій раді в Чигирині молодший син Б.Хмельницького Юрій Хмельницький обраний гетьманом, але через молодість тимчасово передав владу у руки козацтва, яке обрало гетьманом Івана Виговського

1657 – 1659 рр. гетьманування І.Виговського

Національно-Визвольна війна середини ХVII ст. Поняття

Визвольна війна 1648-1654

Березневі статті договір між Московським царством та козацькою державою Б.Хмельницького 1654 р. Умови договору: - Держава Війська Запорозького зберігає свій устрій, адміністрацію, фінанси, військо тощо; - чисельність козацького війська (реєстр) становить 60 тис. козаків; - московським чиновникам забороняється втручатися у внутрішні справи козацької держави; - Держава Війська Запорозького має право мати зовнішні відносини з будь-якими державами, окрім Туреччини та Польщі.

Національно-Визвольна війна середини ХVII ст. Особи

Визвольна війна

Богун Іван козацький полководець часів Національно-визвольної війни. У 1651 р. під час Берестейської битви за відсутності Б.Хмельницького очолив командування козацьким військом, урятував козацьку армію від розгрому. У 1654 р. відмовився давати присягу російському цареві на Переяславській раді

Бутурлін Василь Російський військовий діяч і дипломат, який у січні 1654 р. очолив російське посольство в Україні, яке від імені московського царя Олексія Михайловича уклало союзну угоду з українським козацтвом про спільні дії проти Речі Посполитої

Сторінки