Західноукраїнські землі на початку ХХ століття. Хронологія

перемишь

1894 р. заснування в Галичині перших спортивно-патріотичних організацій «Сокіл» для виховання молоді

1900 р. заснування патріотичної пожежної молодіжної організації «Січ»

1901 р. А.Шептицький стає митрополитом Української греко-католицької церкви

1911 р. створення молодіжної організації «Пласт»

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Поняття

будова

«Громадська думка» перша щоденна українська газета, яка виходила у Києві 1905-1906 рр.

Державна Дума назва парламенту (законодавчого органу влади) в Російській імперії

Кривава неділя розстріл царськими військами 9 січня 1905 р. мирної робітничої демонстрації в Петербурзі (вбито і поранено 5 тис. чол.) – початок революції в Російській імперії

Монополія об’єднання підприємств однієї галузі, яке панує на ринку

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Особи

завод

Антонович Дмитро український політичний діяч кінця ХІХ — першої половини ХХ ст., історик мистецтва і театру, син Володимира Антоновича. Один із засновників та лідер РУП 1900 р.

Меленевський Маркіян український соціаліст кінця ХІХ — початку ХХ ст. У 1904 р. очолив УСДС («Спілку»)

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Хронологія

літак

1900 р. заснування у Харкові першої політичної партії Наддніпрянщини — Революційної української партії (РУП). Того ж року М.Міхновський уклав програму партії «Самостійна Україна», у якій були обґрунтовані права України на самостійність

1900 – 1903 р. економічна криза, зумовлена перевиробництвом, яка охопила найрозвинутіші галузі промисловості Україні, зокрема металургійну і кам’яновугільну. Економічна криза сприяла посиленню концентрації виробництва й утворенню монополій

Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Поняття

кобза

Валуєвський циркуляр циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії П.Валуєва 1863 р., у якому заявлено, що української мови не було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і релігійну літературу українською мовою

Сторінки