Урок 2. Поняття інформації

Мета:
 • Познайомити учнів з поняттям інформації, повідомленнями та способами подання повідомлень
 • Навчити дітей абстрактно та логічно мислити, розвити цікавість до здобуття нових знань
 • Розвивати в учнях інформаційну культуру, вміння працювати з інформацією
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань
Структура уроку
I.    Організаційний момент
IІ.Навчальа діяльність
Отже, розпочнемо розглядати питання сьогоднішнього уроку.  Світ існує в трьох основних формах – речовина, енергія та інформація.
Інформація – це відомості стосовно осіб, предметів, фактів, подій, явищ і процесів незалежно від форми їх подання
Інформація має такі властивості

        Цінність – це максимально можлива користь для досягнення мети.
        Достовірність – правдивість уявлень про джерело інформації.
        Повнота – ступінь подробиць в уявленнях про предмет.
        Актуальність – відповідність поточному моменту часу.
        Доступність  - здатність споживача сприймати формацію.
        Об’єктивність – відображення зовнішнього світу, який існує незалежно від сприймача.

Інформація передається за допомогою повідомлень.
Повідомлення складаються з матеріальних носіїв:

        знаків (записи на папері, книги)
        сигналів (світлофор, маяк)
        фізичних процесів, які змінюються з часом (записати)

Людина сприймає інформацію(повідомлення) за допомогою своїх органів чуття.

    Візуальне сприйняття інформації – це текстова інформація, числова інформація та графічна інформація. Давайте наведемо з Вами приклади…..
    Звукове сприйняття інформації – це мова, музична композиція, сигнали. Давайте наведемо з Вами приклади…..
    Тактильна інформація  - за допомогою дотику. Давайте наведемо з Вами приклади…..
    Нюхова інформація – за допомогою носа. Давайте наведемо з Вами приклади…..
    Смакова інформація – за допомогою смаку(язик). Давайте наведемо з Вами приклади…..

Одну і ту ж інформацію можна передавати різними мовами, усно та письмово або у вигляді малюнку. Сприйматися інформація (повідомлення) може також по різному. Наприклад, кивок голови згори вниз у нас означає слово «Так», а у Болгарії слово «Ні». Або слово «коса» також має три значення коса дівчини, коса на річці та коса для скосу трави. Таким чином інформація залежить від того, як трактується повідомлення і за допомогою чого воно передається.

    Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум.(записати)

Інформація може перетворюватися в шум і навпаки. Наприклад, якщо ми бачимо кожен день безліч реклами, то ми її сприймаємо, як шум, але якщо нам щось потрібне (меблі, одежа, ПК), то ми починаємо прислуховуватись реклами. В цьому випадку шум перетворюється в інформацію.
Форми подачі інформації бувають:

    текстова
    графічна
    звукова
    числова
    мультимедійна(кіно)
    керуюча(інструкції команди)

(записати)
Серед способів подачі інформації:  мова(усний обмін інформацією), писемність, преса, книги, радіо, кіно, телебачення, комп’ютер. (записати)

Фізкультхвилинка
Хто ж там, хто вже так стомився?
І наліво нахилився.
Треба дружно всім нам встати,
Фізкультпаузу почати.
Руки вгору, руки вниз.
Вгору трошки подивись.
Руки склали, як вітряк,
І покрутимося так.
Вище руки підійміть
І спокійно опустіть.
Будем дружно ми сідати
І до праці приступати.
ІІІ.Етап ділової гри. Гра «Моя планета»
Мета: Визначення учнями вихідної інформації в результаті опрацювання вхідної інформації.
У давнину люди вирішили, що кожній цифрі від 1 до 9 відповідає одна з планет Сонячної системи:

 1.         Сонце
 2.         Місяць
 3.         Марс
 4.         Меркурій
 5.         Юпітер
 6.         Венера
 7.         Сатурн
 8.         Уран
 9.         Нептун

Якщо послідовно додавати цифри дати свого народження, то можна визначити «Свою» планету. Наприклад,
15.01.2008 = 1+5+0+1+2+0+0+8 = 17 = 1+7 = 8 → Уран
   Вхідна          Опрацювання                             Вихідна
інформація        інформації                               інформація    

А тепер давайте попрацюємо в парах. Кожен з Вас повинен отримати вхідну інформацію (дату народження) в свого партнера по парті, опрацювати інформацію та видати «планету» свого партнера. Отже, на все це у Вас є 5 хвилин. Почали!

V.   Домашнє завдання