Урок 3. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передання та пошук повідомлень

Мета:
 • Познайомити учнів з інформаційними процесами та навчити їх застосовувати в житті
 • Розвити вміння працювати з інформацією, опрацьовувати інформацію та збирати, передавати та шукати інформацію
 • Розвити в учнях інформаційну культуру, виховати посидючість
Тип уроку: Комбінований урок

І. План уроку
1.Інформаційні процеси
2.Гра
3.Домашнє завдання

IІ.Навчальна діяльність

 • Процеси, які пов’язані із пошуком, отриманням, зберіганням, обробкою, передачею та використанням інформації називаються інформаційними процесами.

Інформаційний процес включає:

 • Зберігання
 • Опрацювання
 • Передавання
 • Пошук
 • Подання
 • Збирання
 • Захист

З кожним роком в світі об’єм інформації збільшується в декілька разів. В середині ХХ століття з’явилось поняття комп’ютерного вибуху, коли людина повинна була володіти таким об’ємом інформації, що в пам’яті вже важко його зберегти. І тут на допомогу людині прийшов комп’ютер. З появою цієї техніки з’явилися нові науки – кібернетика, інформатика, експертні системи, нейронні мережі та ін.

 • Інформатика – це наука, яка вивчає інформаційні процеси в живій та неживій природі, суспільстві та техніці.
 • Комп'ютер — універсальна цифрова обчислюваль¬на машина для оброблення програмованої інформації.
 • Інформаційна технологія – це організація інформаційних процесів з використанням технічних засобів та приладів. (записати)

Існують такі види інформаційних технологій: пошта, письмо, телефон, телеграф, електрона пошта та ін.

 • Паперові технології – це організація передачі інформації за допомогою паперових носіїв.
 • Нові інформаційні технології – це організація передачі даних через ПК. (записати)

Фізкультхвилинка
Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки,
І зроби чотири кроки,
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає,то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

Гра  «Хто є хто? Джерело-споживач-носій»
Прокоментуйте інформаційні процеси, заповнюючи наведену таблицю:

Процес Джерело Споживач Носій
1 Перегляд новин по телевізору      
2 Користувач грає у комп’ютерну гру      
3 Дистанційне складання іспиту      
4 Автоматичне керування роботом      
5 Учень пише вірш      
6 Двері відчиняються ключем      
7 Учні малюють стінгазету      

data-ad-layout="in-article"data-ad-client="ca-pub-4343312595782067"data-ad-slot="6744486262">

Гра – кодування (робота в парах)
Двоє хлопців приїхали відпочивати до літнього табору. Перший поцікавився у другого, як його звати.
— Відгадай,— відповів той. — Я замінив кожну літеру свого імені на номер в українському алфавіті. Вийшло 22 7 21 4 12 14. Розкодуйте ім’я хлопчика.

1 2 3 4 5 6 7
Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее
8 9 10 11 12 13 14
Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй
15 16 17 18 19 20 21
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
22 23 24 25 26 27 28
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
29 30 31 32 33    
Шш Щщ ь Юю Яя    

Завдання 2. Закодуйте ім’я свого партнера по парті. Дайте відповідь на питання: Якими інформаційними процесами ви користувалися в роботі?

ІV.    Контрольно-оцінювальний етап(робота в парах)
1. Інформацію, що не залежить від особистої думки чи судження, можна назвати:

 1.      достовірною;    
 2.      актуальною;
 3.      об'єктивною;
 4.      корисною;
 5.      зрозумілою.

2. Інформацію, що відбиває правдиве положення справ, називають:

 1.      зрозумілою;
 2.      достовірною;
 3.      об'єктивною;
 4.      повною;
 5.      корисною.

3. Інформацію, істотну і важливу в даний момент, називають:

 •      корисною;
 •      актуальною;
 •      достовірною;
 •      об'єктивною;
 •      повною.

4. Інформацію, за допомогою якої можна вирішити поставлену задачу, називають:

 •      зрозумілою;
 •      актуальною;
 •      достовірною;
 •      корисною;
 •      повною.

5. Властивості інформації - …
6. Інформаційні процеси - …

V.Домашнє завдання
1. Вивчити терміни