Урок 52.Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ»

Мета:
- навчальна: систематизувати й узагальнити знання учнів про звукове значення букв я, ю, є, ї, щ\ формувати вміння правильно визначати звукове значення цих букв;
- розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві навички, вміння працювати колективно й самостійно;
- виховна: виховувати зацікавленість до історії українського народу, держави. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, орфоепія, лексикологія, синтаксис. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія. Тип уроку: урок поглиблення знань.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Вертаюсь до мови тії чарівної І щиро бажаю, щоб вічно жили Такі добрі родові наші звичаї І гнулися в нас від достатку столи.
Д. Білоус
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Монологічне висловлювання
►  Складіть монологічне висловлювання з теми «Звуки й букви української мови».
Фонетична розминка
►  Передайте в транскрипції звучання слів історія, щедрість.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з текстом
►  Прослухайте уважно текст. Дайте йому назву.
Для кожного, хто не охолов до своєї історії, кому не байдуже, «звідки пішла Руська земля та хто в Києві почав першим княжити», пам'ятні хрестоматійні слова: «Так почнемо ж оповідку цю... І було три брати: один по йменню Кий, другий — Щек, третій — Хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, котра нині йменуеться Щекавицею, а Хорив на третій горі, яку накликали за його ім'ям Хоревицею. І збудували містечко на ймення старшого свого брата та освятили його Києвом».
Так описує першопочаток виникнення стольного града найдавніший писемний літопис «Повість временних літ». Нині важко уявити нашу історію без цієї випадком збереженої духовної пам'ятки (В. Скуратівський).
►  Випишіть із першого абзацу:
I  варіант — слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки;
II варіант — слова, у яких букви я, ю, є позначають один звук.
►  Знайдіть у тексті слова, у яких приголосний позначає два звуки.
►  Визначте кількість букв і звуків у слові йменуеться.
Бесіда
т Яка інформація, запропонована в тексті, була найцікавішою? т Про яку пам'ятку давньої літератури йдеться в тексті? т Чи всі слова в тексті вам зрозумілі? Поясніть значення слів «оповідка», «град», «літопис».
►  Визначте тип мовлення і стиль тексту.
Самостійна робота
►  Запишіть слова в транскрипції.
Проїзд, м'ята, браконьєр, сяйво, щасливий.
Робота в парах
►  Випишіть із речень слова, у яких є голосний звук, що завжди позначає два звуки.
З давніх-давен українські мальви-рути росли коло кожної хати. Особливо любили ті вогнисті квіти дівчата і часто заплітали їх у свої вінки. І ось тепер мальви-рути вийшли з тісних дворів, закрасувалися край дороги і грають у свої пелюсткові ніжні сурми хвалу молодості.
►  Запишіть перше речення, зробіть його синтаксичний розбір.
Вибіркова робота
► Прочитайте слова. Випишіть тільки ті, у яких є звук [й]. Ясен, ряд, воїн, армія, йод, мільярд, з'їзд, п'ять, юнга, боєць, порядок, сузір'я, мрія, синє.
►  Зробіть висновок, коли букви я, ю, є позначають два звуки, а коли — один і м'якість попереднього приголосного.
Робота з текстом
►  Прокоментуйте, у яких випадках букви я, ю, є, означають два звуки, а коли один.
Діти, діти! Гості йдуть!                В стайні, на сіні,
Втіху, радість нам несуть!           Христос родився Перший гість, Різдво, як все,     Всім на спасіння!
Нам ялиночку несе,                      Люди, радійте,
Разом з нами до ладу                    Христа вітайте,
Заспіває коляду.                           Божому сину
Темної ночі                                   Славу віддайте!
Зорі засяли,                                  Слава на небі
Ангели людям                               Богу святому,
Радість звіщали.                           На землі спокій
У Вифлиємі,                                  Роду людському.
К. Переліска
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Розподільний диктант
►  У перший стовпчик запишіть слова, у яких літери я, ю, є позначають один звук, а у другий — два звуки.
Любов'ю, їдальня, юшка, синє, збиралися, дивляться, усміхаються, яблуня, цілує, кохання, здавалося, Ярослав, яскравий, знає.
►  Запишіть речення. Випишіть слова з літерами я, ю, є, ї, запишіть їх звукописом, позначте кількість букв і кількість звуків.
Ми живемо в прекрасному краї — Україні. Він славиться родючими землями, багатими врожаями, чудовою природою. Стоїть Україна уквітчана барвінком і калиною, любистком і тополями і усміхається. Надіється на краще.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
Бліцопитування
- Що необхідно знати, щоб правильно визначити звукове значення букв я, ю, є?
- Назвіть букву, якою завжди позначаються два голосних звуки,
- Яка буква завжди позначає два приголосних звуки?
- Чим відрізняється буква ї від я, ю, є?
Рефлексія
► Визначте свій рівень оволодіння темою.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Складіть зв'язне висловлювання про співвідношення звукової і буквеної системи української мови.
►  Намалюйте портрети букв я, ю, є, ї, щ.