Урок 46. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Фонетична транскрипція. Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про звуки мови й звуки мовлення, голосні й приголосні звуки; розвивати вміння й навички учнів розрізняти голосні й приголосні звуки, правильну вимову наголошених і ненаголошених голосних;
- розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву учнів;
- виховна, виховувати шанобливе ставлення до мови. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація, орфоепія. Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Комунікативний практикум
► Дайте відповіді на запитання:

 1. ▼  Як називається розділ мовознавчої науки, що вивчає звуки мови й мовлення?
 2. ▼  На які групи поділяються звуки?
 3. ▼  Чи означає щось окремо взятий звук?

- Утворіть із запропонованих звуків якомога більше слів: [а], [м], [и], [р], [ж], [о], [т]
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Опрацювання теоретичного матеріалу підручника Усне монологічне висловлення з теми
Спостереження над мовним матеріалом
►  Вимовте зазначені слова парами. Якими звуками вони різняться? Що означає кожне слово? Як заміна одного звука іншим змінила значення слова?
Стан-стань, лук-люк, гриб-грип.
Творча робота
►  Прочитайте загадку, відгадайте її. Слова-відгадки передайте в звуковому записі.
Всього чотири звуки є у слові,
А зміст його міняють початкові:

 1. З [ґ] — буде чорна птиця дика, [ґава]
 2. З [п] — інша, горда і велика, пава
 3. З [к] — вже напій пахучий буде, [кава]

Що для людей готують люди;
З [л] — виріб, дошка з стояками, [лава]
Де спочиваємо ми з вами.
Коли ж сам [с] поставлю я, [сава]
То буде це людське імя.
Які це слова?
Дмитро Білоус
Дослідження
►  Розгляньте малюнок, на якому показано органи мовлення і шлях видихуваного повітря.

 1. - Які органи творять звуки? (Органи мовлення)
 2. - Як творяться голосні звуки? (За допомогою голосу)
 3. - Як творяться приголосні звуки? (За допомогою голосу і шуму
 4. або тільки шуму) т Скільки всього звуків в українській мові? (38, із них голосних — 6, приголосних — 32)
 5. - Чи є в українській мові відповідність муж звуками і буквами?

(Немає) ▼ Який запис використовують для точного відтворення звукового
складу слів? (Фонетична транскрипція)
- Чи завжди голосні звуки вимовляють чітко? т Як передається нечітка вимова голосного звука в транскрипції? [Веиреисневий]
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з текстом поезії «Колискова». Аудіювання
►  Визначте основну думку і стиль твору, зробіть звуковий запис виділених слів.
КОЛИСКОВА
Спи, засни, моя дитино.                       Хай тобі ця ніч насниться,
Спи, моє маля.                                      що в очах сія.
Ніч іде в гаї, в долини.                         Будеш завтра в світ
трави нахиля.                                       дивиться,
Перша ніч твоя почата                         Зіронько моя.
В співах солов'я.                                   Не хвилину і не днину —
Дай же малій рученята,                       Я навік твоя.
Зіронько моя.                                        Підеш ти по Україні,
Усміхнись до мене, синку.                   Де життя буя.
І зрадію я.                                              Виростай, моя дитино,
Зіронько моя.
►  Випишіть речення зі звертанням.
►  Поставте наголоси в словах із сумнівним написанням ненаголо-шених голосних, прочитайте ці слова, дотримуючись правил вимови.
[диетйно]                                               [дйевиц:а]
[ручеинята]                                             [хвилйену]
[підеиш]                                                  [жиет:а]
Творча робота
►  Складіть вірш зі словами: зігріває, радіють, зеленіють, зацвітає, співає, пташки, замовкли.
►  За допомогою однієї букви змініть значення слова. Із двома парами складіть і запишіть речення.
Зразок: каса-раса.
Каска, жар, жити, кішка.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
Узагальнювальна бесіда
- Як ми можемо на письмі відрізнити звуки від букв?
▼ Як утворюються голосні, а як — приголосні звуки?
- Що застосовують з метою показати, як вимовляють слово?
- Що називається орфоепічною помилкою?
Рефлексія
►  Спробуйте відповісти на запитання:
Для чого мені потрібні знання, здобуті на уроці?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Складіть лінгвістичну казку «Фонетика».