Урок 24. Речення. Головні й другорядні члени речення. Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку за допомогою другорядних членів речення, давати поширені визначення понять. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: закріплювати знання учнів про другорядні члени речення; удосконалювати вміння ставити запитання до другорядних членів речення; виділяти в тексті умовними позначками;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, поширювати думку за допомогою другорядних членів речення; удосконалювати навички читання мовчки текстів різних стилів;
- виховна: виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до його історії. Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія, географія, українознавство.
Тип уроку: урок закріплення вивченого.
На цій землі священна кожна п'ядь.
Схили чоло в задумі на хвилину.
Тут сплять брати,
їх слава не загине.
Т. Севернюк

Хід уроку:
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Слово вчителя
Ми продовжуємо вивчати тему «Другорядні члени речення». Сьогодні ми будемо читати і самостійно складати тексти про історію міст і сіл України, поговоримо про те, чому історія кожного куточка нашої країни цікава і священна.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Творча робота
>  Складіть і запишіть речення про ваше місто (село). Підкресліть у ньому другорядні члени.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Читання мовчки
>  Прочитайте мовчки зазначений текст.
Херсон — промисловий та культурний центр Херсонської області, одне із найзеленіших міст на півдні України. Херсон заснований у 1778 році князем Потьомкіним на місці укріплення, зруйнованого турками. Херсон запозичив свою назву в давньогрецького міста Херсонеса Таврійського. Указ про заснування Херсона підписаний Катериною II 18 червня 1778 року.
Херсонщина — край козацької вольниці. Колишню запорозьку славу примножували козаки та їх отамани: Сидір Білий, Захарій Чепіга, Антон Головатий, зусиллями яких було створене Чорноморське козацьке військо.
У Херсоні починалося будівництво Чорноморського флоту. З Херсоном були тісно пов'язані долі багатьох історичних осіб Росії й України 18 ст. Одним з ініціаторів заснування міста став князь Г. О. Потьомкін-Таврійський, а керівником будівництва фортеці — Ганнібал — двоюрідний дід О. С. Пушкіна. Адмірал Ф. Ф. Ушаков не тільки брав участь у створенні бойових кораблів, але й готував їх екіпажі до дій проти турецького флоту.
У 1787 році командуючим військами при Херсоні був призначений видатний полководець О. В. Суворов. Він першим відзначив патріотизм херсонців, готовність захищати місто у важку воєнну годину (За Ю. Барабашовим).
Бесіда
т До якого стилю належить текст? Назвіть ознаки цього стилю, т Запишіть останнє речення. Зробіть його синтаксичний розбір.
Лексична п'ятихвилинка
>  Поясніть значення слів: запозичив, вольниця, фортеця, патріотизм.
>  Складіть речення з одним із наведених слів.
Читання мовчки
>  Прочитайте мовчки цей текст.
Мабуть, кожна людина вважає, що її місто або село, де вона народилася і живе,— найкращий куточок землі. Та це й зрозуміло, бо це місце — єдине, неповторне: воно викохало тебе на своїх долонях, збагатило тебе своєю красою, подарувало друзів. Ти — його часточка, його любий син і надія.
Таким для мене є мій Харків — добрий і чесний трудівник, допитливий дослідник, культурний діяч. У ньому дивовижно переплітаються сива й славна давнина і запал молодості. Він гордо несе свою славу день за днем із покоління в покоління вже близько трьох з половиною століть.
Я люблю його щирою й ніжною любовю. Найбільше він подобається мені у весняному цвітінні каштанів і яблунь, сповнений ароматом квітучого бузку і свіжого зеленого вбрання.
Бесіда
Ў  До якого стилю належить текст? Назвіть ознаки цього стилю.
Ў  Підкресліть у кожному реченні головні члени.
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Творча робота
> Складіть текст на основі вказаних нижче речень. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.
Багато в Україні є гарних міст і сіл, але найбільше мені подобається ... . У ньому я народився ... . Я знаю багато цікавих історій ... . Колись, у сиву давнину,... . Зараз моє місто ... . У ньому є багато ... . Мені приємно бродити в тіні дерев вулицями і дивитися на ...Я своє місто дуже люблю за... .
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
1.  Перевірка творчих робіт.
2. Редагування самостійно складеного тексту.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
>  Напишіть твір-мініатюру (4—5 речень) про минуле свого міста (села). Зробіть синтаксичний розбір одного речення.
>  Напишіть твір-мініатюру (4—5 речень) про те, чим ваше місто (село) відрізняється від інших міст (сіл) України. Зробіть синтаксичний розбір одного речення.