Урок 17. Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Мета:
  навчальна: поглибити знання про структуру тексту; дати поняття про абзац, ключові слова, вимоги до мовлення;
  розвивальна: розвивати вміння удосконалювати власне мовлення;
а виховна: виховувати культуру мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях спілкування. Внутрішньопредметні зв'язки: мова і мовлення; види мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
>  Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте його зміст?
Квітка пахтить на стеблині, а людина розцвітає на Батьківщині.
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Робота з текстом
>  Перепишіть текст. Назвіть у ньому слова, що передають основний зміст.
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування (Панас Мирний).
IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО І ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Навчальні, тренувальні та творчі вправи
Вправа 2
>  Прочитайте текст. Які структурні частини тексту ви знаєте? Що ви дізналися про абзац? Запишіть це в зошити.
До структурних одиниць зв'язного тексту належать речення, а також абзаци.
Тема найчастіше відображена у заголовку. Вона може членуватися на підтеми. Частина тексту, в якій розкривається зміст підтеми, є абзац. Він складається з однієї чи декількох фраз (речень) і характеризується єдністю і відносною закінченістю змісту. Абзац виділяється на письмі. Він допомагає звернути увагу до висловленої в ньому важливої думки. На письмі абзац виділяється відступом вправо. В усному мовленні — перші речення абзацу вимовляються з більшою силою голосу. Між абзацами паузи довші, ніж між реченнями в середині абзацу.
Вправа 7
> Прочитайте текст. Визначте в ньому вступ, основну частину і кінцівку.
ЖИВИЙ СТРУМОЧОК ...Найцікавіший струмок я зустрів не за тридев'ять земель, а вдома, за містом.
У кожного з нас буває іноді поганий настрій. Було якось таке і зі мною. Вийшов я з дому і пішов до лісу.
Повернувся додому і відчув — настрій покращав. Довго не міг зрозуміти, від чого це: і день холодний, вітряний, негода надворі, а от усе-таки! І раптом зрозумів: струмок!
Тоненький, ледве чутний голосок почув я, блукаючи лісом... Біжить, біжить уперед і співає свою тоненьку пісеньку. Тому й не замерз, подумав я, що не журиться, не перестає працювати.
Не раз потім я згадував із вдячністю цей лісовий струмочок (А. Сахаров).
Вправа З
> Прочитайте текст. Скільки в ньому абзаців? Яке питання в ньому розкрите? Перепишіть один із абзаців. Скільки в ньому речень? Назвіть у ньому ключові слова.
ПІД СКЛЯНИМ НЕБОМ
Надворі лютує хуга. Товстим шаром снігу вкрилася земля. Люди піднімають коміри, захищаються від колючого вітру, щільніше загортають поли своїх пальт.
А тут — літо. Зеленіє цибуля, квітнуть огірки. Чується гудіння: над жовтавими квітами літають бджоли. Ви, мабуть, уже здогадалися, що це в теплиці. У теплицях і взимку вирощують цибулю, салат, огірки, помідори, петрушку.
Свіжі овочі — джерело здоров'я. Ми хочемо, щоб редиска, салат, помідори, огірки були на столі за можливості протягом цілого року.
А для цього потрібно, щоб теплиць і парників було дуже багато, щоб свіжі овочі були дешеві й доступні всім (3 підручника).
Вправа 4
>  Прочитайте поради щодо мовлення. Якою вимогою ви володієте вільно, а над якою ще треба працювати?
За усного мовлення слід пам'ятати про правильність вимови звуків, про інтонацію, темп (спішити небажано), силу голосу.
У письмовому мовленні — дотримувати орфографічних та пунктуаційних правил.
Вправа 5
>  Складіть діалог за зразком.
—  Сергію, ти яку іноземну мову вивчаєш?
—  Англійську. Це одна з поширених міжнародних мов.
—  А другу іноземну яку хочеш вивчати?
—  Думаю над цим. Мої знайомі вивчають хто й арабську, хто і китайську, хто німецьку.
—  А чи є серед твоїх знайомих, які знають п'ять і більше мов?
—  Так це ж наш учитель іноземної мови.
Вправа б
>  3 товаришем по парті проведіть діалог на одну із тем «Мій край», «Міста України», «Улюблений письменник».
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
т Що таке текст?
Ў  Назвіть основні частини тексту.
Ў  Яке значення має абзац?
т Які основні вимоги до усного і писемного мовлення? Що таке діалог?
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
>  Виконайте вправу за підручником.
>  Доберіть і перепишіть текст. Визначте в ньому вступ, основну частину, кінцівку; абзаци, ключові слова.
>  Складіть діалог на тему «Театр» (5—6 речень). Запишіть його.