Урок 13. Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні

Мета:
  навчальна: повторити та систематизувати знання і вміння з теми;
  розвивальна: розвивати творчий підхід до виконання роботи;
  виховна: виховувати шанобливе ставлення до слова.
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація; мова, мовлення.
Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура.
Тип уроку: повторення та узагальнення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
>  Прочитайте речення. Яка його основна думка? Назвіть письменників, поетів, твори яких ви любите читати. Яку частину мови, що зустрілася в цьому тексті, ми ще не повторювали?
Багато митців-письменників допомагали кожному народові розвивати його мову і тим високо підносили його віру серед інших народів.
II.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Робота з текстом
>  Напишіть під диктовку вислів К. Ушинського про засвоєння мови. Як ви розумієте його смисл? Підкресліть знайомі вам сполучники. Яку роль вони виконують у реченні?
Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів і філософію.
IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Тренувальні і творчі вправи
Вправа 1
> Складіть речення зі сполучниками і, а, але. Запишіть їх.
Вправа 2
>  Перепишіть речення. Поставте, де треба, розділові знаки. Сполучники підкресліть.
1. Ніч була темна але тиха. 2. Якби не жовте листя в садах, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо а справжнє літо. 3. Червоне сонце сідає й заливає степи. 4. Птиця розпустила широкі крила, як у павича хвіст, та все співала та все спускалась нижче по гіллі (/. Нечуй-Левицький).
Вправа З
>  Прочитайте вірш російською мовою. Яка його основна думка? Складіть речення про українську пісню. Назвіть у ньому всі частини мови, які ми повторили.
Я постою у края бездньї И вдруг пойму, сломясь в тоске, Что все на свете — только песня На украинском язьіке.
Л. Кисельов
Вправа 4
>  Прочитайте речення. Зверніть увагу, які ще є сполучники. Складіть із ними свої речення і запишіть.
1. Ніч осіння на дощі та тумани багата (Леся Українка). 2. Ми поспішали, бо починалося вже весняне бездоріжжя (П. Верни-гора). 3. На ходу Соломія висмикувала стебло або корінь водорості (М. Коцюбинський). 4. Наш клас теж брав участь у допомозі ветеранам. 5. Я сказав товаришеві, що допоможу йому в навчанні.
Вправа 5
>  Складіть схему частин мови: з одного боку — іменник, прикметник, числівник, займенник, прислівник (з прикладами), з іншого — прийменник, сполучник (також із прикладами).
Пояснювальний диктант
>  Поясніть правопис знайомих вам орфограм. Визначте частини мови в кожному реченні.
Ще в 1834 році вчений-мовознавець Ізмаїл Срезневський писав, що українська мова є однією з найбагатших слов'янських мов, що вона навряд чи поступається чеській за кількістю слів і виразів, польській — мальовничістю, сербській — приємністю. «Ця мова — писав він,— може рівнятися з освіченими мовами гнучкістю й багатством синтаксису, мова поетична, музикальна, мальовнича.
Не оминули увагою нашої мови й іноземці, які бували на українській землі. Вони писали, що українська мова наймелодійніша і найголосніша поміж усіма слов'янськими мовами, з великими музичними можливостями, що ніде дух народної поезії не відбився настільки виразно й сонячно, як він відбився в піснях українських (За А. Матвієнко).
Попереджувальний диктант
>  Підкресліть знайомі вам сполучники. Поясніть розділові знаки в середині речень.
Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю, здається, літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, та воно вже не таке гаряче, як влітку, а ніжно-ласкаве, лагідне. Повітря прозоре й легке, в ньому далеко чути кожен звук. Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь (За А. Волковою).
V. ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
- Які ви знаєте сполучники?
- Яку роль вони відіграють у реченні?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
>  Виконайте вправу за підручником.
>  Напишіть твір на тему «Частини мови».