Урок 12. Частини мови. Прийменник. Правопис. Написання прийменників з іншими частинами мови. Використання прийменників для зв'язку слів у реченні

Мета:
 навчальна: повторити й систематизувати знання й навички з теми; а розвивальна: розвивати культуру письма, аналіз та творення тексту;
 виховна: виховувати прагнення завжди писати грамотно.
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація; мова, мовлення.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: повторення, систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
>  Виразно прочитайте текст. Яка його основна думка? Назвіть частину мови в ньому, що вживається для зв'язку слів у реченні.
Нехай в твоїм серці любові Не згасне священний вогонь. Як вперше промовлене слово На мові народу свого.
В. Сосюра
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
>  Назвіть усі частини мови, що зустрілись у тексті. Випишіть прийменники зі словами, до яких вони відносяться.
Я в роки дитинства, бувало,
Читати любив цілу ніч,
І з Пушкіним вкупі звучала
Для мене Шевченкова річ.
М. Тихонов
IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Тренувальні і творчі вправи
Вправа 1
>  Складіть речення із запропонованих слів. Яку роль у реченні відіграють прийменники?
1. Школа, в, наша, бібліотека, гарна. 2. Любити, я, читацький, записувати, думки, в, щоденник, цікавий. 3. З, корисно, батьками, радитися.
Вправа 2
> Прочитайте текст у ролях. Перепишіть його. Поясніть розділові знаки в кінці речень. Підкресліть прийменники. Які слова вони зв'язують? Як пишемо прийменники зі словами?
МИ ДЛЯ ВЕСНИ
—  Черемшино, черемшино, чом стоїш ти край села?
—  Я на свято вийшла нині, ради травня розцвіла.
—  Ну а ти, трава шовкова, чом зростала з-під снігів?
—  З сонцем я вела розмову, я — провідник теплих днів.
—  Чом, берізки білокорі, сяєте з гущавини?
— Нам травневі світять зорі! Ми — для свята! Для весни! (О. Бла-гініна)
Вправа З
>  Складіть речення, використавши вказані прийменники. На, для, над, за, у, з, без, про.
Вправа 4
>  Перепишіть речення. Уставте потрібний прийменник (до, у, із). Поясніть їх правопис.
У 16 років Сковорода вступив ... Києво-Могилянської академії, що славилась ... ті часи як один ... найкращих навчальних закладів у слов'янських країнах.
Вправа 5
>  Перепишіть текст, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників. Чи є «Кобзар» Т. Г. Шевченка у вашій домашній бібліотеці? Що вам в ньому подобається?
НАСТІЛЬНА КНИГА УКРАЇНЦЯ
(З-поміж) безлічі книг, (із) якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали (в) себе науку віків і мають (для) народу значення заповітне. (До) таких належить «Кобзар», книга, яку український народ поставив (на) перше місце (серед) успадкованих (із) минулого національних духовних скарбів (За О. Гончарем).
Вправа 6
>  Прочитайте речення. Назвіть у них прийменники. Як їх пишемо з іншими словами?
1. Посаджені при дорозі вербички викидали жовті бруньки (С Скляренко). 2. Уже й огні погашено по селах (М. Рильський). 3. Я люблю виглядати, коли йдуть із Каховки (О. Гончар). 4. Сили миру незмірно більші від сил війни (О. Корнійчук). 5. Між людьми має панувати злагода і взаєморозуміння.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
т Для чого служать прийменники в реченні? т Як їх пишемо з іншими словами?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
>  Виконайте вправу за підручником.
>  Доберіть цікавий текст про славних українців. Запишіть його. Визначте прийменники. Поясніть їх правопис.