Урок 8. Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів

Мета:
- навчальна: повторити й систематизувати відповідні знання і вміння;
- розвивальна: розвивати навички творчого використання мовних засобів;
- виховна: виховувати розуміння невичерпних можливостей мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, синтаксис, лексикологія. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: повторення, систематизація й узагальнення вивченого матеріалу.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Прочитайте вислів про рідну мову. Як ви його розумієте? Які самостійні частини мови, крім іменників і прикметників, використані у цьому тексті?
Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи.
В. Сосюра
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
▼ Наведіть приклади займенників.
IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Тренувальні і творчі вправи
Вправа 1
►  Спишіть, уставляючи замість крапок потрібні займенники. Визначте їхній відмінок.
1. З ... подвір'я виглядали цілими сім'ями пожильці (О. Гончар). 2. ... рідний край збирає урожай (М.Рильський). 3. На захист ..., улюблена Вітчизна, постануть ... сини (М. Бажан). 4. Лаври стоять зачаровані..., листок не тремтить (Леся Українка).
Для довідок: 1. Кожний. 2. Мій. 3. Твій, всі, твій. 4. Жоден.
Вправа 2
►  Відредагуйте речення, усуваючи зайві слова.
1. Петрик схопив естафетну паличку, і він швидко побіг уперед.
2. Стоять молоденькі вишеньки, вони покриті ніжними листочками.
3.  Раптом Марійка скрикнула і вона проснулась.
Вправа З
►  Прочитайте виразно уривок вірша. Назвіть займенники в тексті. Як ви шануєте загиблих за свою Батьківщину солдат?
НА МОГИЛІ СОЛДАТА
Я була на могилі солдата:
Там посаджена рута і м'ята.
Нагідки і фіалочок ряд.
Спочиває під ними солдат.
Гостра куля солдата сносила,
І стоїть вся у квітах могила:
Вітерець прилітає щодень
Він солдату співає пісень.
М. Познанська
Вправа 4
► Відгадайте загадки. Займенники я, ми провідмінюйте (усно). 1. Я спереду і я ззаду, а посередині назва породи коня. Разом буде назва країни. 2. Які два займенники псують шляхи? 3. Який особовий займенник передається на письмі однією буквою? 4. Додавши до особового займенника першої особи множини один звук, перетворіть його на антонім до слова.
Для довідок: 1. Японія. 2. Ями. 3. Я. 4. Мир.
Вправа 5
►  Прочитайте текст. Як ви ставитесь до своєї школи? Випишіть займенники разом зі словом, до якого вони належать.

ШКОЛА
Школа — святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ, багатства науки і мистецтва. У школі учать жити.
По тому, як людина ставиться до своєї школи, судять про її внутрішню культуру і благородство, про її здатність дорожити честю і славою свого народу. Твій обов'язок — на все життя зберегти ставлення до школи як до святині. Школа з її елементарними знаннями, з її азбукою і першим читанням, з її учителем і наставником, з її першою книжкою нехай назавжди залишиться у твоїй душі. Як перше джерело твого розуму, твоїх здібностей, благородства і високої вихованості твоєї душі (За В. Сухомлинським).
Вправа б
►  Прочитайте текст. Замініть, де це доцільно, виділені займенники іменниками. Запишіть у відредагованому вигляді.
Боря і Саша пішли в ліс за горіхами. Вони збирали шишки і їли солодкі горіхи. Вони так захопились цією роботою, що не помітили, як заблудились. Після кількох днів блукання вони, нарешті, знайшли дорогу додому.
Вправа 7
►  Прочитайте слова зі знайомої пісні «Два кольори». Назвіть антоніми. У якому відмінку стоять займенники, вжиті в цьому тексті?
Мене водило в безвісті життя, Та я вертався на свої пороги. Переплелись, як мамине шиття, Мої сумні і радісні дороги.
Д. Павличко Вправа 8
►  Розкажіть одне одному, як ви проводите вихідні. Як вам допомогли розповісти про це займенники?
Вправа 9
►  Замініть кожне словосполучення одним синонімічним словом. Зразок: лікарня для військових — госпіталь.
Лікарня для спеціального лікування і відпочинку; вивіз товарів за кордон; огорожа з кущів живої лози; шкільна сумка; ліс листяний; сосновий ліс.
Для довідок: санаторій, експорт, живопліт, ранець, діброва, бір.
Гра «Пісенний вернісаж»
►  Пригадайте українську народну пісню, у тексті якої є займенники. Запишіть уривок, назвіть відомі вам займенники.
Відгадування загадок-жартів
► Який займенник складається з однієї букви? (Я)
▼  Додавши до займенника одну букву, перетворіть його на частину суші, що врізається в море. (Мис)
▼  Як за допомогою трьох займенників можна зробити руки чистими? (Вимити)
V.  ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
т Що називається займенником?
т Складіть речення із займенниками.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправи за підручником.
►  Напишіть відгук про прочитану книжку. Підкресліть займенники.