Урок 7. Урок розвитку комунікативних умінь №2. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротома. Читання мовчки текстів різних стилів ЗО

Мета:
- навчальна: поглиблення мовленнєвознавчих знань та засвоєння нових, формування практичних умінь і навичок;
- розвивальна: розвивати вміння мовленнєвої діяльності;
- виховна: виховувати культуру мовленнєвої поведінки. Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення, стилістика. Міжпредметні зв'язки: мова, література та інші шкільні предмети. Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Прочитайте прислів'я. Яка його основна думка? Маленька праця — краща за велике безділля.
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Робота з текстом
►  Прочитайте текст. Визначте його основну думку
ПІСНЯ, ЩО ЗАВОЮВАЛА ЄВРОПУ
На початку минулого століття вчені були неймовірно здивовані, як далеко помандрувала одна з шотландських народних пісень: вона прижилася в Україні і стала тут народною, широко знаною під назвою «їхав козак за Дунай». Але дослідники глибше проаналізували цю загадку... З'ясувалося, що «їхав козак за Дунай» народилася-таки в Україні, а залетіла аж до Шотландії... І не тільки до Шотландії. Вона звучала часто і французькою, і польською, і чеською, і болгарською, з'ясувалося, що в тієї пісні є автор. Його ім'я — Семен Климовський.
Отака надзвичайно щаслива доля судилася цьому творові українського козака (З журналу).
IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК Навчальні, тренувальні і творчі вправи
Вправа 1
►  Прочитайте. Що нового ви дізналися про текст? Що таке тема й мікротема тексту?
В одному реченні не завжди можна викласти весь зміст. Для цього треба кілька пов'язаних між собою речень, тобто текст.
Текст — це висловлювання, яке складається з кількох речень, має певну змістовну і структурну завершеність. Усі речення в тексті зв'язані за змістом і за будовою тексту.
кожен текст, висвітлюючи якусь тему, містить певний оосяг фактів, певну інформацію. Текст і створюється заради передання інформації. Те, про що говориться в тексті, називається темою. Тема може ділитися на підтеми або мікротеми.
Вправа 2
► Прочитайте. Який із цих записів є текстом, а який не можна так назвати? Чому? Текст перепишіть. Визначте його тему і мікротеми.
Варіант 1
Мисливці з лісу принесли маленьке лисенятко. Перегукуючись, ішли діти лісом, щедро залитим сонячним промінням. Я люблю виконувати творчі завдання.
Варіант 2
Мисливці принесли з лісу маленьке лисенятко. Поселилось воно в старенькій собачій будці.
Перші дні сиділо тихесенько, навіть носа не показувало. Але незабаром звірок посмілішав і почав вилізати з будки.
Вправа З
► Прочитайте мовчки три тексти. Визначте їхній стиль, тему, мі-кротеми, основну думку. На матеріалі одного із текстів напишіть переказ.
Текст 1
МОВА
Ой, яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс-лісок-лісочок, пуща, гай, діброва.
Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.
І така ж розкішна І гнучка, як мрія.
Можна «звідкіля» і «звідки», можна і «звідкіль».
Є у ній хурделиця, віхола, завія.
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.
О. Підсуха
Текст 2
НОВОРІЧНИЙ МІСЯЦЬ — БЕРЕЗЕНЬ
В Ірані свято Нового року — це свято приходу весни, новий рік тут зустрічають 22 березня. За традицією, голова сім'ї дарує домочадцям нове вбрання. Мешканці виходять на вулиці, розпалюють багаття і стрибають через них. У цей день прийнято розбивати в домі старий глиняний посуд. А на столі має бути обов'язково сім страв, назви яких починаються з букви «с». Наприклад: «сіб» — яблуко, «сабзі» — зелень, «серке» — оцет... І тоді, за давніми переказами, в домі поселиться щастя (З календаря).
Текст З
СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК
Першим пристроєм, за допомогою якого люди змогли вести відлік часу, був сонячний годинник. Його конструкцію підказала сама природа: досить було простої спостережливості, аби збагнути, що за довжиною тіні від дерева можна визначити тривалість часових проміжків.
Сонячним годинником широко користувалися в стародавньому світі. В античній Греції він був невід'ємним атрибутом буденного життя городян. Греки називали його гномон, що в перекладі означає «покажчик тіні», і визначали за ним не лише час, а й азимут Сонця, сторони світу.
Проте сонячний годинник мав один суттєвий недолік: вночі або в хмарну погоду він «зупинявся». Це спонукало наших предків до пошуку більш надійного хронометра. Так було винайдено водяні, пісочні і навіть вогняні годинники (З журналу).
Вправа 4
► Пояснювальний диктант. Поясніть правопис виділених слів і постановку розділових знаків. У першому реченні назвіть усно всі частини мови. З другого випишіть усі словосполучення. У третьому підкресліть граматичну основу (підмет і присудок). Роки дитинства і юності залишають помітний слід на дальшій долі людини. Так сталося і з Ушинським. Він навчався і виховувався в невеликій повітовій гімназії. Гімназисти, навіть усупереч своїм наставникам, мали можливість спілкуватися з селянськими дітьми з навколишніх сіл. Вони бачили злиденне життя й проймалися ненавистю до кріпосного ладу. Спостережливий і допитливий розум гімназиста Ушинського акумулював не тільки страждання й злидні українських селян, а й їхню духовну культуру, їхні пісні, звичаї, обряди. Згодом видатний педагог дасть високу оцінку цим духовним скарбам народу, напише, що в українських святкових звичаях збереглося багато дитячої поезії (Із книги «Педагогічні ідеї Ушинського»).
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
- Що називають текстом?
- Які ознаки тексту?
▼ Що називають темою, мікротемою тексту?
Навчальні, тренувальні і творчі вправи
Вправа 1
►  Доберіть текст із будь-якого підручника і прочитайте його мовчки, визначивши тему.
Вправа 2
►  Прочитайте текст. Яку книжку ви зараз читає у вільний час? Українська мова — одна з найкрасивіших і милозвучніших
мов світу. Багато різних письменників з усього світу прославляють українську мову. Художню культуру людства, його мораль і естетичність український народ збагатив своїми історичними піснями і думами. Ми не повинні втратити таку гарну мову, бо світ втратить одну з кращих перлин свого скарбу.
Адже мова народна — це золотий запас душі народу, з яким виростаємо, яким живемо і завдяки якому маємо право і гордість милуватись рідним народом (3 журналу).
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
(Про значення текстів різних видів, стилів, жанрів; авторів та користувачів текстів).
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Підберіть текст з різними видами речень за метою висловлювання, з кількома абзацами.
►  Складіть невеликий текст про цікавих вам людей. З ким би ви хотіли поділитись цією інформацією?