Урок 5. Урок розвитку комунікативних умінь.

Мета:
 навчальна: засвоїти знання та сформувати вміння й навички із зазначеної мовленнєвознавчоїтеми;
 розвивальна: розвивати культуру спілкування;
 виховна: виховувати шанобливе ставлення до співрозмовника. ВнутрІшньопредметнІ зв'язки: мова й мовлення, види спілкування. Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура. Тип уроку: повторення та поглиблення знань, умінь і навичок.
ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
►  Як ви розумієте крилатий вислів: «Заговори, щоб я тебе побачив»?
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
►  Прочитайте виразно текст. Що вам подобається в людях, із якими ви спілкуєтесь?
Журавлик був не просто білим, Його з-поміж братів різнила доброта. Не тільки пір'я, як пухнастий килим. Але й душі незвична широта.
С. Параскевич
IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Навчальні, тренувальні та творчі вправи Вправа 7
►  Прочитайте текст. Яка його тема? У якій формі ви частіше спілкуєтесь — в усній чи письмовій?
Люди в процесі праці чи відпочинку спілкуються між собою. Це сприяє розвитку людини, дає можливість формувати свою майстерність, ставати кращою. Спілкуються люди і з допомогою жестів, міміки, музики, співу, танців, але найбільше значення для спілкування має мова та мовлення.
Необхідно розвивати в собі не лише вміння говорити (усне мовлення) і писати (письмове мовлення), а й уміння слухати (сприймати усне мовлення) та читати (сприймати письмове мовлення).
Вправа 2
►  Поспілкуйтесь усно з товаришем по парті на тему про свої плани на найближчі канікули.
Вправа З
►  Напишіть коротенького листа чи текст привітальної листівки для когось із ваших близьких чи знайомих.
Вправа 4
►  З ким найчастіше вам доводиться спілкуватись? Як ви це враховуєте? Відповідями на ці запитання продовжте початок розповіді. Для таких видів мовленнєвої діяльності, як говоріння й письмо, велике значення має врахування особливостей того, до кого ми звертаємось, тобто адресата мовлення: батьки, вчителі, ровесники, друзі, знайомі, незнайомі та ін.
Мені найчастіше доводиться спілкуватись з...
Вправа 5
►  Прочитайте текст. Що ви можете сказати про монологічне і діалогічне мовлення? Наведіть приклади. Яким видом мовлення — монологічним чи діалогічним — вам частіше доводиться користуватись?
Вправа б
►  Запишіть у зошиті визначення монологу, діалогу, полілогу.
Мовлення здійснюється однією особою, двома чи багатьма.
Мовлення однієї особи — монолог — звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. Монологічне мовлення усне й письмове. Воно може бути як безпосереднім, коли промовець звертається до людей, яких ба¬чить перед собою, і опосередкованим, наприклад, радіо-, телевізійний варіант.
Монологи можуть бути підготовленими і непідготовленими (імпровізаційними). У процесі монологічного мовлення важливо підтримувати контакт з аудиторією.
Діалогічне мовлення — це розмова двох людей. Такий текст називається діалогом. Коли в розмові беруть участь три і більше чоловік, то це буде полілог.
Вправа 7
►  Напишіть план до вашого виступу (монологічного) перед учнями початкових класів про роль читання в навчанні і саморозвитку. Виступіть спочатку перед своїм класом.
Робота в парах
Варіант 7
►  Проведіть діалог на тему, яка цікавить кожного із вас, або на одну із таких: «Майбутнє нашого села (міста, школи)», «Участь у громадському житті школи (класу, мікрорайону); «Цікава телепередача», «Інтернет-новини».
Варіант 2
►  Послухайте діалог. Що вам у ньому сподобалось? Куди б ви запросили своїх знайомих на екскурсію?
—  Марійко! Розкажи мені про своє рідне місто Івано-Фран¬ківськ.
—  З радістю, ти ще не була в нашому краї? Наше місто дуже гарне. Тут багато пам'яток історії, архітектури, мистецтва.
—  А музеї у вас є?
—  Звичайно!
—  Я читала про старовинну ратушу у вашому місті.
—  0! Цс — диво архітектури.
—  А ще, мабуть, окрасою міста є парки та бульвари.
—  І парки, і бульвари, але з висоти сьомого поверху ти зможеш побачити мальовничі видноколи Івано-Франківська.
—  Я так давно мрію побувати в карпатському краї.
—  От і добре, влітку ти приїдеш до мене. Ми з тобою оглянемо не тільки місто, а й здійснимо поїздку в Карпати.
—  Дякую, з радістю!
Варіант З
►  Прочитайте правила спілкування. Над якими вам слід ще уважно працювати? Випишіть їх собі в зошити.
о Пам'ятай про зміст свого Я. Цим ти будеш цікавим і приємним
у спілкуванні. о Визнач мету спілкування. о Будь небагатослівним. а Умій слухати співрозмовника.
  Умій поважати думку, інтереси співбесідника.
  Підбирай мовні засоби відповідно до ситуації спілкування.
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
 Яке значення має спілкування?
 3 якими видами спілкування ми сьогодні працювали на уроці?
 Як слід ставитися до адресата мовлення?
 Прочитайте правила спілкування, які записали в зошити.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Доповніть правила спілкування.
►  Підготуйте свій виступ у письмовій формі (монолог).