Урок 37. Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Цілі:
навчальна: закріпити навички учнів по створенню комп’ютерних публікацій;
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап
  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
  • У чому полягає процес проектування публікації;
  • Які є види публікацій;
  • Алгоритм створення комп’ютерної публікації.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви будете проектувати  та створювати  комп’ютерну публікацію для подання результатів самостійного дослідження
ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь
У власній структурі папок створіть папку Практична робота 9.
Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!
Практична робота 9.  Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження
Завдання 1. Інтернет-переклад (12 балів)
Дослідіть особливості використання Googlе-перекладача для здійснен­ня автоматичного перекладу текстів і веб-сторінок та можливостей браузера Google Chrome щодо перекладу веб-сторінок. Сплануйте сценарій майбутньої публікації, що міститиме поради щодо інтернет-перекладу. Визначте вид пу­блікації, її структуру, кількість сторінок. Скористайтесь наявними шаблонами, оберіть стильове оформлення публікації на власний розсуд і додайте текст і    зображення за результатами вашого дослідження. Збережіть публікацію з іменем Інтернет-переклад.риb у папці Практична робота 9 своєї структури папок.
Завдання 2. Моє захоплення (12 балів)
Створіть електронну публікацію про власне захоплення. Включіть до неї опис того, чим ви захоплюєтесь, історичну довідку про те, як давно люди за­ймаються подібною справою, зображення власних доробок чи предметів захоплення тощо. Вид електронної публікації оберіть самостійно. Результат збережіть з іменем Моє захоплення.риb у папці Практична робота 9 своєї структури папок.
Завдання 3. Майстер своєї справи (12 балів)
Створіть електронну публікацію про особу, яка проживає або проживала в районі чи області, до якої належить ваш населений пункт. Дослідіть за ма­теріалами місцевої преси, якими успіхами славиться ваш земляк (землячка) та в якій сфері він (вона) працює. Знайдіть відомості в Інтернеті про навчаль­ний заклад, який закінчив (закінчила) та ще якими випускниками славиться заклад. Вид електронної публікації оберіть самостійно. Результат збережіть з іменем Люди діла.риb у папці Практична робота 9 своєї структури папок.
Завдання 4. Цікава наука (12 балів)
Створіть електронну публікацію про досліди, винаходи чи експерименти, які можна відтворити у звичайних умовах без застосування додаткового об­ладнання. Знайдіть відомості в Інтернеті з описом демонстрації досліду, пе­реліком необхідних засобів для його проведення. Розмістіть текст і відповідні зображення в публікації з дотриманням авторських прав. Доповніть публі­кацію переліком правил техніки безпеки під час проведення експерименту. Вид електронної публікації оберіть самостійно. Результат збережіть з іменем Наука.риb у папці Практична робота 9 своєї структури папок.
V. Підсумки уроку
Рефлексія
  • мені було незрозуміло…;
  • у мене виникли такі запитання…;
  • я не впорався з такими завданням…;
  • мені сподобалось і я буду використовувати…
VI. Домашнє завдання
Повторити раніше вивчений матеріал
VIІ.  Оцінювання роботи учнів