Урок 29. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента

Цілі:
 • навчальна: познайомити учнів з особливостями  організації пошуку заданого елемента в таблиці;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
 • команди повторення та розгалуження мовами програму­вання Free Pascal;
 • команду переривання роботи циклу мовами програму­вання Free Pascal;
 • як описувати складені умови мовами програмування Free Pascal;
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь :
 • як описати програму пошуку заданого елемента;
IV. Вивчення нового матеріалу
Як описати програму пошуку заданого елемента?
При опрацюванні табличних величин часто розв’язують завдання по­шуку елемента, який відповідає деякій умові. Для розв’язування цього завдання можна, як у прикладах, розглянутих на попередніх уроках, пе­реглядати кожний елемент масиву та підраховувати кількість входжень. Якщо така кількість дорівнює 0, то зазначеного елемента таблична вели­чина не містить, якщо більше 0, то містить. Але такий підхід є нераціо­нальним, особливо якщо кількість елементів дуже велика, наприклад, понад 1000, а збіг є вже серед перших елементів. У цьому разі використо­вують цикл while та виконують такі дії:
 1. Уводять спеціальну логічну величину — прапорець, призначення якої полягатиме в тому, що її значення зберігатиме результат наявності чи відсутності такої величини в таблиці. Початкове значення цієї величини — false, яке означає, що шукане значення поки що не траплялось у масиві.
 2. Переглядають усі елементи табличної величини, починаючи з першо­го, доти, доки не буде переглянуто всі елементи або знайдено елемент із потрібним значенням.
 3. Якщо елемент знайдено, то змінюють значення прапорця на true та пере­ривають виконання циклу. Нагадаємо, що для переривання виконання циклу використовують команду break.
 4. Здійснюють виведення результату залежно від значення прапорця.
Якщо потрібно не просто визначити наявність елемента, а його номер у масиві чи списку даних, то вводять змінну, наприклад flag, для фіксу­вання такого номера. Початкове значення змінній flag можна присвоїти  0 (у Free Pascal передбачено нумерацію елементів масиву з 1) або -1. Якщо елемент буде знайдено, тоді змінній flag присвоюють його номер. Тоді ця змінна може слугувати прапорцем завершення перегляду елементів: якщо flag>0 (Free Pascal) flag>-1 (Python), тоді виконання циклу зупиняють.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичне завдання .
Вправа 1 ст. 130
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
 • Що ми навчились на уроці
 • Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 18.1   ст. 130 -131
IХ.  Оцінювання роботи учнів