Урок 28. Практична робота 6.

Цілі:
навчальна: навчитись створювати та виконувати алгоритми опрацювання табличних величин, а саме знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
  • Як вводити та виводити значення табличних величин у програмах;
  • які алгоритми є базовими для опрацювання табличних величин;
  • як описати алгоритми заходження суми чи кількості еле­ментів табличної величини.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви будете вчитися створювати та виконувати алгоритми опрацювання табличних величин,
а саме знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами
ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь
У власній структурі папок створіть папку Практична робота 6.
Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!
Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів опрацювання табличних величин: знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин
за заданими умовами у навчальному середовищі програмування
Завдання 1. Зміна ціни (12 балів)
У магазині одягу є гнучка система зміни ціни. Кожного тижня товар змінював свою ціну за таблицею.
У вибраному середовищі програмування створіть проект Знижки, у якому за введеною вартістю товару можна обчислити:
значення ціни товару протягом кожного тижня та вивести їх на екран у вигляді таблиці (списку) значень;
П р и м і т к а. Щоб знайти результат збільшення ціни а на 1 %, виконують дію а*1,01; щоб зменшити на 1 %, виконують дію а*0,99;
відсоток зміни ціни протягом місяця, як добуток відсоткових змін кож­ного тижня.
Завдання 2. Кислотність ґрунтів (12 балів)
На 10 земельних ділянках проведено обстеження рівня pH ґрунту. Резуль­тати обстеження подано в таблиці.
У вибраному середовищі програмування створіть проект Ґрунти, у якому можна визначити кількість земельних ділянок з кислими (рН < 7), нейтральними (рН = 7)
та лужними (рН > 7) ґрунтами.
Завдання 3. Гра (12 балів)
На деякій гральній дошці, яка має форму прямокутної таблиці з 5 стовпців і 5 рядків, випадково розміщуються білі та чорні фігури.
У вибраному середо­вищі програмування створіть проект Гра, у якому після запуску гри фігури розташовуються в таблиці й виводиться повідомлення,
фігур якого кольору на полі для гри виявилося більше.
V. Підсумки уроку
Рефлексія
  • мені було незрозуміло…;
  • у мене виникли такі запитання…;
  • я не впорався з такими завданням…;
  • мені сподобалось і я буду використовувати…
VI. Домашнє завдання
Повторити раніше вивчений матеріал
VIІ.  Оцінювання роботи учнів