Урок 23. Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей.

Цілі:
навчальна: навчитись створювати, опрацьовувати та досліджувати інформаційні моделі.
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап
  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
  • Які існують програми для створення та дослідження комп’ютерних моделей;
  • які моделі можна будувати в середовищі табличного процесора;
  • як створити карту знань.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви будете вчитися налаштовувати параметри безпеки в середовищі браузера
ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей.
Завдання 1. Трикутник і коло (4 бали)
Використайте комп’ютерну модель трикутника, вписаного в коло, за адре­сою https://ggbm.at/NKBKwrKf  проведіть дослідження, як залежить розміщення центра кола, описаного навколо трикутника, від виду трикутника.
Зауважте, що змінити вигляд трикутника можна, змінюючи положення його вершин. Зробіть висновок про вид і призначення комп’ютерної моделі.
Завдання 2. Хімічний експеримент (10 балів)
Створіть комп’ютерну модель проведення експерименту з хімії, під час якого відбувається реакція йонного обміну, у результаті якого виділяється газ.
Збережіть модель з іменем Хімічна реакція в папці Практична робота5 своєї структури папок.
Завдання 3. Грілка (10 балів)
          Учні 9 класу проводять дослідження для визначення, що ефективніше вико­ристовувати як грілку: цеглину масою 2 кг чи воду об’ємом 2 л, налиту, напри­клад, у пластикову пляшку. Вважають, що і цегла, і вода охолоджуватимуться на однакову температуру. Використовуючи відомі з курсу фізики формули для об­числення кількості теплоти, дев’ятикласники склали математичну модель задачі
Розробіть обчислювальну комп’ютерну модель, яка відповідає поданій математичній. Доберіть засіб для створення моделі самостійно. Дані про питомі теплоємності води св, цегли сц та густину води рв знайдіть в Інтернеті. За отриманим значенням зробіть висновок: якщо отримане значення більше за 1, то краще використовувати воду, якщо ні — цеглину. Збережіть модель з іменем Грілка в папці Практична робота 5 своєї структури папок.
Завдання 4. Велика двадцятка (10 балів)
Складіть карту знань про країни-члени Великої двадцятки (G-20). Роз­містіть країни, згрупувавши їх за територіальним принципом так, щоб назви вузлів відповідали континентам. Для кожної країни додайте посилання на від­повідну статтю у Вікіпедії. Визначте за комп’ютерною моделлю континент, на якому розташовано найбільше країн-членів Групи двадцяти міністрів фінансів та керівників центральних банків. Свою відповідь позначте червоним кольо­ром відповідного вузла. Збережіть карту з іменем Велика двадцятка в папці Практична робота 5 своєї структури папок.
 
V. Підсумки уроку
Рефлексія
  • мені було незрозуміло…;
  • у мене виникли такі запитання…;
  • я не впорався з такими завданням…;
  • мені сподобалось і я буду використовувати…
VI. Домашнє завдання
Повторити раніше вивчений матеріал
VIІ.  Оцінювання роботи учнів